Heeft u een ‘kastje’

Neerpelt, 09-10-’22

Geachte redactie, in uw blad van 7 okt. jl. doet u een oproep over info over bestaande kastjes en er een verzamellijst van te plaatsen in uw blad. (kastjes is een mooi gegeven maar om  daar meer reclame voor te maken vind ik niet zo’n mooi idee, n.l. zo’n lijst in uw blad trekt veel vreemd volk aan die de spullen willen hebben en willen verkopen op markten en garageverkopen en dat brengt zelfs levensgevaarlijke situaties met zich mee want dergelijke personen nemen het niet zo nauw met de verkeersveiligheid, uit eigen ervaring weet ik dat tijdens de garageverkoop (wordt ook al reclame voor gemaakt) ik heel alert moet zijn voor links dubbel geparkeerde auto’s en met het oversteken van de weg onnodige risico’s nemen. Dus bezint eer ge begint. Hulde, voor jullie niet te evenaren weekblad.

Hoogachtend, Jan van Cranenbroek te Neerpelt.