‘Stoelendans’ Cranendonckse vrijwilligersorganisaties krijgt steeds meer vorm 

CRANENDONCK – De VVV Cranendonck, Smokkelmuseum Cranendonck, Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel en Heemkundekring De Baronie van Cranendonck hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Ze maken onderdeel uit van een zogeheten ‘stoelendans’, die ervoor moet zorgen dat er een oplossing komt voor de huisvestingproblemen en herbestemmings- en restauratie-opgaven waarmee de vier vrijwilligersorganisaties te maken hebben.

Door Roy de Leijer

Op dinsdag 18 oktober spraken de vier Cranendonckse vrijwilligersorganisaties in tijdens de begrotingsbehandeling door de raadscommissie. Alle organisaties, behalve Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel – de stichting achter Het Kerkje – willen verhuizen naar een nieuwe locatie. Het Kerkje wil juist onderdak bieden aan de heemkundekring. Maar voordat het zover is moet het rijksmonument eerst worden opgeknapt.

Het Smokkelmuseum wil op termijn verhuizen naar een nieuwe locatie, waar een zelfstandig museum, los van de VVV, zich kan doorontwikkelen. Daarnaast moet het nieuwe onderkomen meer ruimte bieden aan bezoekers en meer mogelijkheden bieden voor educatie en projecten. Als nieuw onderkomen heeft het museum een paar locaties in Budel op het oog.

Het Kerkje, Schepenhuis (VVV), Heemkundekring de Baronie van Cranendonck en het Smokkelmuseum moeten samen een cultureel-maatschappelijk cluster van (publieks)voorzieningen in het centrum van Budel gaat vormen. Om dit te bewerkstelligen wordt in de begroting een structurele bijdrage van 30.000 ter beschikking gesteld aan het Smokkelmuseum. Daarnaast is naar schatting eenmalig een bijdrage van 50.000 nodig om een nieuwe locatie geschikt te maken om het museum te huisvesten. Eenzelfde bedrag wordt gevraagd om Het Kerkje geschikt te maken voor huisvesting van de heemkundekring. Daarnaast wil het college een structurele bijdrage aan de heemkunde verstrekken van 15.000 per jaar om de huur voor de nieuwe locatie te bekostigen. 

Jac. Biemans, voorzitter van de heemkundekring, geeft aan dat huisvesting van de heemkundekring op de zolder van het Schepenhuis niet meer voldoet. Onder meer vanwege de toegankelijkheid. “Wij hebben een wensbeeld om onze werkgroepen in Het Kerkje te huisvesten. Ook wordt er gedacht aan het houden van exposities, zodat het gebouw toegankelijk wordt en blijft voor een groter publiek.”

Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel hoopt dat er snel een begin kan worden gemaakt met de grootscheepse restauratie van het voormalige protestantse kerkje. 

De stichting weet waarschijnlijk in december of haar subsidieaanvraag door de provincie wordt gehonoreerd. De restauratiekosten zijn op dit moment begroot op zo’n 450.000 euro. Zeventig procent komt voor rekening van de provincie en dertig via een garantstelling van de gemeente Cranendonck. De stichting, die onlangs een herbestemmingsonderzoek liet uitvoeren, is hard op zoek naar nieuwe gebruikers. Penningmeester Johan Vos: “Door corona hebben we helaas weinig inkomsten ontvangen doordat de verenigingen die van het gebouw gebruik maakten eruit vertrokken zijn. Er vinden daardoor weinig activiteiten plaats, maar het gebouw kost ondertussen wel veel geld. Er ligt een restauratieplan om het gebouw weer up-to-date te maken, want er moet iets gebeuren. Veel mensen vragen bijvoorbeeld wanneer het torentje terugkeert, maar dat kan alleen als er een nieuwe financiële drager wordt gevonden.”

De vierde partij in de stoelendans is VVV Cranendonck. Voorzitter Mat van der Heijden verwacht snel meer duidelijkheid te krijgen over de verhuizing van de VVV naar het Schepenhuis. De gesprekken hierover met ’t Kluutje zijn volgens hem in een vergevorderd stadium. In het Schepenhuis gaat de VVV terug naar haar corebusiness. De structurele middelen blijven, waardoor het mogelijk wordt om een professionele deeltijdkracht in te huren.

Op 31 oktober en 1 november staat de begroting op de raadsagenda ter besluitvorming. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Op de foto vlnr:  Enkele bestuursleden: Henk van den Berg, Tinus Verbakel, Hendrik van den Boogaard en Tjabine Guntlisbergen