Vereniging Treinreizigersvervoer wordt Klimaatsupporter 

HAMONT – De Vereniging Treinreizigersvervoer (vTv) sluit zich aan bij de Nationale Klimaatweek als Klimaatsupporter. Van 31 oktober tot en met 6 november is de tweede editie van de Nationale Klimaatweek. In die week laat het hele land zien wat er in Nederland allemaal al gebeurt om CO2-uitstoot te verminderen en wat er nog moet gebeuren om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Voor de vTv is het belangrijk zich aan te sluiten en de Nationale Klimaatweek te ondersteunen, omdat er een uitgelezen kans voorhanden is om bij te dragen aan de klimaatdoelen. In deze week laat de vTv zien hoe deze bijdrage aan de klimaatdoelen kan worden gerealiseerd. Tijdens een werkbezoek van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zal onder haar aandacht worden gebracht hoe eenvoudig aan klimaatdoelen kan worden bijgedragen. Van overheid tot burgers en van sportvereniging tot bedrijf. Op allerlei manieren laten bedrijven en burgers zien wat zij aan het klimaat doen tijdens de Nationale Klimaatweek. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook vTv laat van zich horen en sluit zich aan als Klimaatsupporter. De Vereniging heeft een Klimaatrapport laten maken dat het effect van de elektrificatie van het spoortraject Hamont-Weert ter voltooiing van de grensoverschrijdende spoorlijn Antwerpen – Hamont- Weert weergeeft. Daarmee geeft vTv een voorbeeld hoe eenvoudig het is om substantieel bij te dragen aan een beter klimaat. Zo hoopt de vTv anderen te inspireren en beweging in gang te zetten.

Hoe kan de reductie van broeikasgassen worden bereikt? Het reduceren van de CO2-uitstoot en het beperken van de stikstofuitstoot is een belangrijk speerpunt voor onze organisatie. Het Klimaatrapport is te lezen op de website www.vtv-treinreizigers.eu van de vTv.  Zo zetten wij ons in om een besparing aan broeikasgassen te realiseren door 9,9 kiloton CO2 equivalent te vermijden, wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die 450.492 bomen jaarlijks opnemen door middel van hun fotosyntheseproces.