Benoeming Els Kennis tot erelid van ‘Schoppen en Slaan’

BUDEL – Els Kennis is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van bridgeclub ‘Schoppen en Slaan’ benoemd tot erelid van de vereniging. Het bestuur en een flink aantal leden vinden dat Els deze titel dik heeft verdiend vanwege haar verdiensten voor de vereniging. 

Els is hét gezicht van de bridgeclub! Zij heeft zich meer dan 30 jaar lang 100% ingezet voor het welzijn van de club en haar leden. Els heeft gedurende deze periode de functie van penningmeester en activiteiten commissaris bekleed. En de cursussen….menigeen heeft het bridgen geleerd van Els. Er werd door haar veel tijd en energie gestoken in de beginnerscursussen, bijspijkercursussen en bridgen op dinsdag met Els. De twijfelaars werden gemotiveerd om vol te houden, zo nodig met een middagje extra les op de zolder bij haar thuis. Met veel enthousiasme was zij bij vele activiteiten betrokken. Ook onderhandelde ze altijd het onderste uit de kan voor de club. Oog voor het welzijn van de leden, een kaartje als je ziek was, een felicitatie bij een mijlpaal. Kortom als iemand het verdiend heeft, is het Els wel. 

De voorzitter vraagt tijdens de ALV of iedereen akkoord is met de benoeming. De vergadering is het er unaniem mee eens en er volgt een luid applaus! Aangezien Els verhinderd was, nam Frans de Brouwer in haar plaats de bloemen en de oorkonde in ontvangst.

Foto Bestuurslid Nellie Heeres en Frans met de bloemen