Eeuwfeest Duivenvereniging De Grensduif 

HAMONT-ACHEL – Op 12 november wordt een bijzonder feest gevierd: De Grensduif Hamont bestaat honderd jaar. Met een tentoonstelling, maaltijden, een officiële zitting, een prijsuitreiking en een tombola gaat het eeuwfeest gestalte krijgen in de parochiezaal van Hamont-Lo. Enthousiaste duivenmelkers vertellen onlangs in hun duivenlokaal aan de Bevrijdingsstraat over hun passie en over het aanstaande jubileum.

Tekst Evert Meijs. Beeld archief De Grensduif.

Het is al schemerig. De grote parkeerplaats nabij het lokaal van de duivenvereniging is nog leeg. Om 19.00 uur komen enkele auto’s aangereden, de lampen springen aan in de clubruimte en in een mum van tijd zitten de verschillende bestuursleden om de tafel. Eerst volgt nog een korte uitleg in de inkorfruimte. “Tegenwoordig wordt alles elektronisch geregeld.” zo luidt het. “Alle gegevens van de duiven worden ingevoerd in een systeem, de duiven gaan dan in een aluminium of plastic korfmand en worden vervoerd naar de plaats waar ze zullen worden losgelaten, honderden kilometers van huis.” Vroeger werden draaiklokken gebruikt en gummi ringen, maar dat is allemaal verleden tijd. “De vliegtijden komen nu automatisch op de gsm.” 

Stamnummer

Even later komt er een pintje bier of een kopje koffie op tafel. Penningmeester Bèr van de Schans licht toe wie er allemaal aanwezig zijn: voorzitter Clijsters Leon, Joosten Twoin als voorzitter van het feestcomité, Vanhoudt Alfons als mede-penningmeester, Kesters Kylian als gelegenheidssecretaris en de medewerkers Claes André en Bijnen Loek. “Deze twee doen ook de uitbating van ons lokaal. Jammer genoeg is het inkorven gedaan, want dat loopt van half maart tot eind september.” zo legt Twoin uit en vertelt dat de vereniging eigenlijk al dateert van 1914, maar toen nog niet wettelijk was ingeschreven bij de Belgische duivenbond. Het stamnummer van De Grensduif is 5022. “De 50 is van de provincie Limburg en de 22 van het officiële jaar van inschrijving.” Hiermee geven de aanwezige heren meteen aan dat 2022 het jubileumjaar moet zijn waarin het eeuwfeest gevierd gaat worden, op 12 november aanstaande, in parochiezaal van Hamont-Lo. Of de naam De Grensduif toen ook al gebruikt werd, lijkt bijna zeker. Secretaris Twoin legt een fraai geschiedkundig werkje op tafel met als titel Boterman & Co, over de duivensport in Hamont-Achel over de jaren 1914-2009, van Guido Tijskens. Daarin veel gegevens en foto’s over de duivenmelkerij, de duivenbond en de plaatselijke vereniging.

Poulen niet verplicht

Vanaf 1 november kunnen via bonnenverkoop.be bonnen gekocht worden. De opbrengst is bestemd voor het betalen van de stijgende energiekosten van het duivenlokaal. De vereniging heeft momenteel ongeveer 45 leden met een gemiddelde leeftijd van tegen de zeventig jaar. “René Hollanders zal het oudste lid zijn, hij is achteraan in de tachtig.” Vroeger was De Grensduif gehuisvest in het café van Kees Ballings, en na veel omzwervingen nestelde de vereniging zich uiteindelijk in dit duivenlokaal. Wekelijks laten ongeveer 25 leden hun duiven inkorven. “Duivensport is een dure hobby.” aldus Bèr, die memoreert dat vooral de prijs van het duivenvoer tegenwoordig de lucht in schiet. “Voor de rest kun je het zo duur maken als je wilt. De transportkosten zijn natuurlijk ook wel hoger geworden, maar de duivenmelkers zijn niet verplicht om te poulen. Het lidmaatschap bedraagt 25 euro voor de bond en 5 euro voor de club.” 

Op de vraag waarom deze mannen duiven hebben, wordt geantwoord: “Waarom heb jij een vrouw?” Als het dan gaat over verliefdheid en een eeuwige verbintenis, zegt de secretaris: “Dat is bij duiven ook, hè. Die hebben óók een ring aan. Duivenliefhebbers hebben de microbe van de duiven. Als je eenmaal die microbe hebt, genees je daar nooit meer van. Vaak gaat het van vader op zoon.” Sommige duivenmelkers spelen al vanaf hun zevende jaar. 

Vroeger en nu

Het is duidelijk dat in de loop der jaren de duivensport veel veranderd is. “Vroeger was duiven melken een spel voor de gewone man. Ooit stonden er drie tot vier hokken in één straat. Hamont had ooit meer dan honderd leden. Het was veel meer amateuristisch. Vroeger was het hobby. Als er twee duifjes in de schaal lagen, werden die geringd, tegenwoordig moet de afstamming helemaal op papier staan, met een eigendomsbewijs enz. De diertjes kregen gewoon eten en tegenwoordig is het professioneel voedsel dat volgens een voedingsschema wordt gegeven.” 

Dierenwelzijn

Over het algemeen heeft -volgens de bestuursleden-  de maatschappij tegenwoordig een verkeerd idee van de duivensport. Volgens Bèr zijn duiven de vogels die volgens velen de daken in de buurt ernstig bevuilen. “Maar dat is niet waar: wedstrijdduiven gaan alleen naar hun eigen hok en komen niet op andermans dak. Na een vlucht gaan ze ook onmiddellijk naar binnen. Veel duiven blijven zelfs de hele winter in hun hok.” De duivensport heeft ook veel last van roofvogels, zoals de sperwer, de slechtvalk en de havik, die de duiven in hun vlucht aanvallen. Leon Clijsters constateert dat de overheid zich meer en meer met de vluchten gaat bemoeien. Bij warm weer moet de vliegafstand worden ingekort. Het nationaal bestuur kijkt nauwkeuriger naar het dierenwelzijn en ook het transport wordt aan meer regels onderworpen. Op korte afstanden gaan dertig duiven in een korf, op langere vluchten vijfentwintig. En bij warm weer wordt dat aantal nog lager. “De duiven zijn topatleten. Na hun vlucht van zo’n zevenhonderd kilometer vanuit bijvoorbeeld Limoges moeten ze een week in het hok blijven om weer op krachten te komen. En dat is maar goed ook, hoor. Maar hun spieren gaan dan wel wat vast zitten.” zeggen de aanwezige duivenmelkers. Dan gaat het nog even over het verenkleed van de duiven, over de chipring, ééndaagse en de zware fondvluchten, kampioenschappen en over de echte liefhebber die zijn duif zelf wil zien binnenkomen, ondanks alle moderne voorzieningen. 

Tijdens het jubileumfeest zullen de duivenmelkers uitvoerig stilstaan bij hun ervaringen van de afgelopen jaren, en vooruit kijken naar de toekomst van De Grensduif.

Programma honderdjarig bestaat De Grensduif Hamont-Achel 

12 november 2022 in de parochiezaal van Hamont-Lo.

09.00 u – 11.00 u inkorven duiven voor de tentoonstelling

11.00 u – 12.00 u  duiven ter plaatse voor verkoop

12.00u – 14.00 u maaltijd + receptie. Voor bonschenkers maaltijd gratis tombola via enveloppe

14.00 u  welkomstwoord voorzitter feestcomité

14.15 u woordje gemeente Hamont-Achel

14.30 u woordje nationale voorzitter

14.45 u rondgaan met tombola

15.00 u kampioenviering De Grensduif

15.30 u optreden 1

15.50 u kampioenviering fondclub

16.00 u rondgaan met broodjes + 2de ronde tombola

16.30 u optreden 2

17.30 u prijsuitreiking tentoonstelling

18.30 u deel 1 bonnenverkoop

19.15 u pauze met broodjes + terugbetaling portgelden van de leervluchten

aan de hoklijsten van De Grensduif +terugbetaling portgelden Hamonter fondclub volgens reglement

19.30 u deel 2 bonnenverkoop

20.00 u afrekening bonnen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA