Allerzielen Allicht

BUDEL – Allerzielen is voor veel nabestaanden het moment waarop ze speciale aandacht hebben voor hun dierbare overledenen. Dat uit zich onder meer in de extra aandacht en bezoeken aan graven, het plaatsen van bloemen en het bezoeken van herdenkingsbijeenkomsten. Van der Stappen Uitvaartverzorging geeft op zaterdag 5 november een vervolg aan het initiatief dat al vanaf 2011 georganiseerd werd: Allerzielen Allicht. Een speciaal herdenkingsmoment rondom Allerzielen op de Algemene Begraafplaats in Budel.

De paden van de begraafplaats zullen deze avond verlicht worden met lichtpunten. Nabestaanden zijn in de gelegenheid om de graven van hun dierbaren in het licht te zetten. Dat kan door het plaatsen en ontsteken van kaarsen, fakkels of andere lichtpunten op de graven. Daarnaast is er ook ruimte om hen die niet begraven zijn op de Algemene Begraafplaats, te gedenken. Iedereen die deze avond in gedachten bij een dierbare wil zijn, is hiervoor uitgenodigd. En voor hen die geen graf in het licht kunnen zetten, bestaat de mogelijkheid om hun lichtpunt elders op de begraafplaats op de vrije velden te plaatsen. Denk hierbij aan nabestaanden die een overledene willen gedenken die gecremeerd is en waarvan de as is verstrooid, nabestaanden die een dierbare willen gedenken die elders een laatste rustplaats heeft gevonden, maar ook speciaal aan ouders van kinderen die tijdens een zwangerschap zijn overleden en waarvan geen graf bekend is, om welke reden dan ook. Iedereen is van harte welkom.

Allerzielen Allicht een moment om samen te gedenken. Op de begraafplaats is voldoende ruimte om elkaar de gelegenheid te bieden op eigen manier te herdenken. Bij het uitvaartcentrum kunt u zich warmen bij de vuurkorven en zullen medewerkers van Van der Stappen uitvaartverzorging bezoekers een kopje koffie, thee of warme chocomel aanbieden.

Zaterdag 5 november Algemene Begraafplaats Cranendonck, Grootschoterweg, Budel Tussen 19.00 en 21.00 uur.  Toegang gratis. Informatie via 0031 495-430260

Foto: Johan Horst