Begrotingsvergadering: SV Budel kan aan de slag met kunstgrasveld

BUDEL – Voetbalclub SV Budel kan starten met de aanleg van een kunstgrasveld en de renovatie van haar voetbalvelden. Een meerderheid van de Cranendonckse fracties nam dinsdagavond tijdens de behandeling van de begroting een amendement aan, die het gemeentebestuur opdracht geeft hiervoor 850.000 euro te reserveren.

Door Roy de Leijer

De begroting voor 2023 is dinsdag unaniem aangenomen door de Cranendonckse gemeenteraad. Het amendement dat verreweg voor de meeste discussie zorgde was het voorstel van ELAN en de VVD om in de begroting voor 2023 een bedrag van 850.000 euro op te nemen voor het realiseren van een kunstgrasvoetbalveld en de renovatie van de voetbalvelden op het sportpark van SV Budel.

De voetbalclub stuurde onlangs een brandbrief over de slechte staat van haar velden naar de Cranendonckse politiek. Trainingen en wedstrijden kunnen daardoor regelmatig niet doorgaan. De aanleg van een kunstgrasveld zou de vereniging daarom veel lucht geven.

De voetbalclub heeft eigenlijk recht heeft op extra voetbalvelden conform de normen van NOC*NSF, maar deze zijn binnen het huidige sportcomplex niet te realiseren, waardoor een kunstgrasveld de oplossing is zonder dat omliggende grond aangekocht moet worden. 

Bart Kraaijvanger (Pro6) was fel gekant tegen het voorstel. Hij vond het niet de juiste manier om met een brandbrief om te gaan. Kraaijvanger: “Voor ons is dit het meest discutabele amendement. We gunnen iedere vereniging wat nodig is, maar dat neemt niet weg dat we om principiële en inhoudelijke redenen tegen zijn. We willen voorkomen dat we nu een ad hoc besluit nemen.” Ook hekelde hij in dit kader het ontbreken van een sportvisie.

De CDA-fractie had eveneens grote moeite met het amendement. Peter Beelen: “In hoeverre scheppen we hier een precedent mee.” Zijn partij vreest een grote toename van het aantal brandbrieven.

Volgens Frans Strik (ELAN) is er geen sprak van een ad hoc besluit: “Dit probleem heeft zich in het verleden al aangediend. De druk op de velden is te groot. Het is alsof je met zes personen op vakantie gaat in een tweepersoonscaravan.”

Jordy Drieman (VVD): “Ik ben het er mee eens dat de sportvisie er al had moet liggen, maar dat wil niet zeggen dat een vereniging die in acute nood verkeert niet geholpen moet worden.”

Kraaijvanger toonde zich ook bezorgd dat de nauwe banden van een aantal raadsleden met de voetbalclub, waaronder leden van de indienende fracties, de geloofwaardigheid van de gemeenteraad geen goed zouden kunnen doen.

Burgemeester Roland van Kessel liet weten het integriteitvraagstuk met de raadsleden in kwestie besproken te hebben. Hij gaf aan geen bezwaren te zien. 

ELAN-fractievoorzitter Carry van Rooij, bestempelde de kritiek van Kraaijvanger als flauwekul. Jordy Drieman (VVD) vond het jammer dat dergelijke zaken erbij werden gehaald. Drieman: “In 2018 heb ik er bewust voor gekozen om alle bestuursfuncties bij de voetbalclub af te stoten. Nu is het de vraag: wanneer mag je ergens iets van vinden? Ik ben alleen nog voetballer en houd me met een aantal anderen bezig met sponsorcommissie.”

David Morgan (Cranendonck Actief), lid van het bestuur van SV Budel, onthield zich van stemming. Morgan: “Dit soort discussies wil ik uit de weg gaan. Ik stem dan ook niet mee.”

De fracties van ELAN en de VVD en Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief) stemden voor het amendement. André Oud (Cranendonck Actief) en de fracties van het CDA en Pro6 stemden tegen het voorstel. Hierdoor werd het amendement aangenomen met tien stemmen voor en acht tegen.

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting passeerden in totaal vierentwintig moties en amendementen de revue. Uiteindelijk werden er door de vijf fracties achttien voorstellen in stemming gebracht. Dertien werden er aangenomen.

Grote eensgezindheid was er bij de fracties om De Smeltkroes in Maarheeze volgend jaar open te houden. In een door alle partijen ingediend amendement werd onder meer aangestipt dat het voor het verenigingsleven belangrijk is dat het gebouw ook in 2023 geopend blijft. 

De partijen gaven het college de opdracht de regie in het dossier te pakken en op zeer korte termijn een voorstel te doen voor de verlenging van de exploitatie en hiervoor nu al 22.000 euro op te nemen in de begroting van 2023. Daarnaast moeten er volgend jaar samen met de inwoners plannen voor De Smeltkroes worden ontwikkeld.

Goedkeuring van de gehele raad was er onder meer ook voor een motie van het CDA om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de kosten van het realiseren van openbare toiletten in de openbare ruimte in de gemeente Cranendonck.

Verder was er unanieme steun voor de motie van de VVD om een onderzoek te starten naar het overnemen van het voormalige protestantse kerkje in Budel door de gemeente.