Petitie tegen geluidsoverlast in de gemeenten Cranendonck en Hamont

REGIO – Geluidsoverlast wordt een steeds groter probleem in de gemeenten Cranendonck en Hamont. Duizenden omwonenden van festivalterreinen klagen onderling steen en been over de niet te harden dreunende bassen en snerpende hoge tonen, die vaak tot laat in de nacht overlast veroorzaken. Bezoekers van de evenementen klagen ook: ze moeten zelfs oordoppen gebruiken om gehoorschade te voorkomen. Dat is toch te gek voor woorden!

Maar niet alleen de evenementen bezorgen overlast. Ook het lawaai dat bedrijven produceren, de herrie van militaire vliegtuigen, spoorwegen, snelwegen enz. is vaak een bron van ergernis en bederft menig weekend op het terras en zelfs de nachtrust.

Tot het officieel indienen van een klacht komt het meestal niet, omdat men niet weet waar dat dient te gebeuren of omdat het een heel gedoe is. Als men dan toch een klacht bij de gemeente indient, kan die niet in behandeling genomen worden, omdat er pas politieke actie mogelijk is als een behoorlijk aantal mensen te kennen geeft hinder te hebben van het geluid. Daar kan nu verandering in komen. Het Collectief Bestrijding Geluidsoverlast Cranendonck en Hamont zet zich in om de geluidsoverlast in de gemeenten te beperken, zonder het feestplezier van bijvoorbeeld festivalgangers te bederven. 

Daartoe heeft het een website geopend waarop eenieder zijn of haar klachten heel eenvoudig kan verwoorden. Als er voldoende klachten zijn binnengekomen worden deze verzameld en aangeboden aan de college’s van B&W en B&S en aan de gemeenteraden in de vorm van een petitie. (De persoonlijke gegevens worden zorgvuldig uit de openbaarheid gehouden; uw privacy wordt gewaarborgd.) Op die manier heeft de Budelse en Hamontse politiek een grondslag om aan de slag te gaan en de geluidshinder te beperken. 

Aarzel niet en meld uw klacht! Ga hiervoor naar: https://www.petitie24.nl/petitie/4506/stop-de-geluidsoverlast-in-cranendonck-en-hamont

Collectie Bestrijding Geluidsoverlast Cranendonck en Hamont.