Niemand wordt vergeten

REGIO – Allerheiligen en Allerzielen zijn kerkelijke feesten waarop de overledenen worden herdacht. Christenen geloven dat niemand verloren gaat omdat ieders naam geschreven staat in de palm van Gods hand. Al enkele jaren leggen leden van de Salvatoriaanse lekengemeenschap bloemen op de graven die door niemand meer bezocht worden. Met deze symbolische actie willen zij weergeven dat niemand vergeten wordt. Dit jaar bezochten de leken de kerkhoven van Kuringen, Heppeneert en Achel.