Erkenning en uitbreiding Moskee Pelt

PELT – In een voormalige ‘koninkrijkszaal’ voor getuigen van Jehova, de Kolonies 8 te Pelt is sinds de zomer van 2021 de islamitische geloofsgemeenschap Tauhid gevestigd. De vzw Tauhid Cultureel Ontmoetingscentrum is al 27 jaar actief in de gemeente. 

Door Ben Ieven

Het gebouw is bestemd en vergund als een gebouw voor erediensten. Voorheen was deze vereniging actief in de Breugelweg te Pelt maar dat gebouw verkeerde in slechte staat. In februari 2021 besloot de gemeente Pelt om een renteloze leningsovereenkomst aan te gaan met de vzw Tauhid. Dit met het oog op de aankoop van het gebouw in de Kolonies. In het kader van Open Gebedshuizendag heeft de vzw meerdere keren een opendeurdag georganiseerd waar buren en andere bezoekers inzage kregen in de werking van de vereniging. Tijdens de Gemeenteraadszitting van 27 oktober jongstleden is bekend gemaakt dat deze vzw een erkenningsaanvraag heeft ingediend. De gemeenteraad geeft hiervoor een gunstig advies temeer dat na zo’n erkenning door de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid bestaat om de vereniging te controleren. Op die manier is het ook mogelijk dat de gemeente steun verleent zoals dat ook gebeurt bij de Kerkfabriek voor de katholieke gemeenschap. Burgemeester Frank Smeets meldde tijdens deze zitting dat er sinds de oprichting in 1995 nooit problemen geweest zijn met deze geloofsgemeenschap. Wel heeft hij een kanttekening geplaatst bij een recente bouwaanvraag omdat men het gebouw wil uitbreiden. In de buurt van het gebouw heeft men een aantal bemerkingen en vragen hierover geplaatst. Bij de uitbreiding zou mogelijk een minaret bijgebouwd worden. Een minaret is vaak een aanvulling op de bouw van een moskee maar is religieus geen vereiste. In het geval bij de moskee in Pelt zou de minaret louter een visuele functie krijgen in plaats van het oproepen tot gebed.  De bouwaanvraag voor de uitbreiding is wel een ander dossier dan dit over de erkenning. De erkenning van de geloofsgemeenschap is door de gemeenteraad goedgekeurd. Twee raadsleden stemden tegen