Jubilarissen bij kerkkoor Budel-Schoot

BUDEL-SCHOOT – Zondag 6 november vond de eerste kerkdienst plaats in De Reinder in Budel-Schoot. Omdat er in het eigen kerkgebouw geen diensten meer worden gehouden werd in “de kleine zaal” alles in gereedheid gebracht voor deze première. En het  gemengd kerkkoor vierde tegelijk hun Ceciliafeest, waarbij de mis van Gounod werd gezongen. Het was voor alle aanwezigen nog wel even wennen, maar het geheel speelde zich af in een huiselijke, gemoedelijke sfeer.

Na de mis gingen de leden van het kerkkoor met hun partners naar de grote zaal voor het Ceciliafeest. Na de vlaai en koffie/thee werden 2 dames speciaal gehuldigd en onderscheiden. Gerrie van Kessel (40 jaar koorlid) en Toos Looijmans (50 jaar koorlid) werden kort toegesproken door pastoor Ton Sip. Daarbij  kreeg Gerrie de eremedaille in goud opgespeld en de daarbij behorende broche. Toos kreeg het gouden 50-jarige insigne opgespeld. Allebei de dames kregen ook nog de oorkonde, die daar bij hoort. Hierna werden beide dames door het koor in de mooie bloemen gezet vanwege hun jubileum. En natuurlijk werd de huldiging afgesloten met voor iedere jubilaris een eigen aangepast lied. Daarmee was het officiële gedeelte afgesloten en kon iedereen de jubilarissen feliciteren. De middag werd voortgezet met een heerlijk koud/warm buffet en ook de traditionele loterij werd gehouden. De trekking kende alleen winnaars, want iedereen had minstens 2 prijsjes gewonnen. Na nog wat napraten en buurten werd de middag met tevredenheid afgesloten.

Op de foto: v.l.n.r.: Toos Looijmans en Gerrie van Kessel