Meedenken over meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen

PELT – Op 17 en 22 november zijn er meedenkavonden in het kader van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’. Dat project wil de veiligheid en leefkwaliteit voor voetgangers en fietsers in de dorpen verbeteren. Het gaat niet om ingrepen met grote werken, maar om verbeteracties die op eerder korte termijn ingevoerd kunnen worden.

De ingrepen worden samen met de wijk- en dorpsbewoners uitgewerkt. Voor elke dorpskern begint alles met een meedenkavond waarbij iedereen mee vorm kan geven aan de maatregelen.Binnenkort start het project in zowel in Neerpelt Centrum als in Overpelt Centrum. De meedenkavonden zijn als volgt:

• voor Overpelt op donderdag 17 november in de Muzezaal van CC Palethe;

• voor Neerpelt op dinsdag 22 november in zaal Dommelgalm. 

De sessies beginnen telkens om 19 uur.  Opgelet, het gaat enkel om maatregelen in de volgende gebieden (in het blauw op bijgevoegd plannetje):

• voor Overpelt het gehele gebied binnen de Ringlaan;

• voor Neerpelt het gebied tussen Haagdoorndijk, Koning Albertlaan/Heerstraat, spoorweg, kanaal en Toekomstlaan. 

Per sessie kunnen er maximum 75 mensen deelnemen. De sessies zijn daarom bedoeld voor mensen die zich in één van de twee centra – vanuit hun job, hun hobby of hun dagdagelijkse ervaringen – nauw betrokken voelen bij verkeersveiligheid aldaar.

Je moet inschrijven voor deze sessies:

• ofwel online op www.gemeentepelt.be/ruimtevoor ;

• ofwel via een mailtje naar planningenprojecten@gemeentepelt.be ; vermeld graag je naam, adres, telefoonnummer en emailadres, zodat we jou kunnen bereiken;

• ofwel telefonisch via het nummer 011 94 93 58.