Elke gemeente heeft recht op één gesubsidieerd regenboogzebrapad

Hamont-Achel-Pelt – Op  enkele plaatsen binnen de gemeente Hamont-Achel is een zebrapad aangebracht met verschillende kleuren, ook wel regenboogzebrapad genoemd. De oversteekplaatsen zijn voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en violet, naast de gebruikelijke witte strepen. Deze krant deed navraag bij verschillende instanties om te achterhalen hoe het precies zit met deze bijzondere zebrapaden.

Tekst en beeld Evert Meijs

Burgemeester Theo Schuurmans meldt desgevraagd dat er binnen zijn gemeente meerdere van dit soort zebra’s zijn aangebracht. “Dit is een initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de oversteekpaden aanbiedt op de gewestwegen en de kosten voor haar rekening neemt. Maar alleen in de gemeenten die hiermee instemmen. Hamont-Achel is op het voorstel ingegaan, Pelt niet.” 

Sep Vandijck, communicatieverantwoordelijke van het AWV in Hasselt: “Begin maart 2022 diende Hamont-Achel een aanvraag in, met enkele locaties als suggestie. Begin september werden zebra’s aangebracht.” 

Om voor heel Vlaanderen veilige en uniforme oversteekplaatsen te realiseren, legt het AWV vast welke kleuren precies gebruikt moeten worden  voor de regenboogzebrapaden: Rood: RAL 3020 – Oranje: RAL 2009 – Geel: RAL 1023 – Groen: RAL 6024 – Blauw: RAL 5017 en Violet: RAL 4006. 

Wel of niet?

Maar waarom deze nieuwe vorm van zebrapaden? De oorsprong van de veelkleurige oversteekplaatsen ligt bij de regenboogvlag: het internationale symbool van de holebigemeenschap. Met de term holebi wordt homoseksueel, lesbisch en biseksueel bedoeld. Sommige gemeentebesturen leggen in hun gemeente spontaan een regenboogzebrapad aan om hun lgbtqi+-beleid (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer en intersex – plus) uit te dragen. Gent is de eerste gemeente die een regenboogzebrapad aanlegt. Andere gemeenten en steden gaan Gent achterna om zo meer aandacht te vestigen op diversiteit en om de boodschap te verspreiden dat eenieder welkom is ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Op 24 juni 2020 komt het onderwerp regenboogzebrapaden in het parlement ter sprake en blijkt dat het AWV aanvankelijk een negatief advies geeft. Toch ontstaat een meer en meer gedragen visie om gemeenten die dat wensen, toestemming te verlenen voor de aanleg van dergelijke zebrapaden, tenzij er uit verkeerstechnisch oogpunt problemen zouden kunnen ontstaan. In Hamont-Achel zal één regenboogzebrapad worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Gelijke Kansen

Rondom het onderwerp Regenboogbeleid wordt door enkele instanties een analyse gemaakt van het lokale regenboogbeleid in Vlaanderen. Wat blijkt? Hamont-Achel heeft geen apart domein Gelijke Kansen bij een schepen of de burgemeester liggen. Wel is er een schepen van Welzijn, die aandacht heeft voor diversiteit in alle vormen. In de bibliotheek bevindt zich literatuur rond het holebi- en transgenderthema. ‘Bij de buitenschoolse opvang wordt er op inlichtingenfiches niet meer gesproken over mama of papa, maar van ouder of opvoeder.’ zo valt te lezen in de analyse. Bovendien -zo staat er gedrukt- zal binnenkort op de website van Hamont-Achel informatie te vinden over zijn over geslachtsregistratie en voornaamswijziging, wat interessant kan zijn voor transgender personen. Er is een verwijzing naar de website van Lumi, de website over alle vragen rondom gender en sexualiteit.

Pelt -zo blijkt uit dezelfde analyse- heeft wel een schepen of burgemeester voor het domein Gelijke Kansen en heeft een samenwerkingsovereenkomst met Regenbooghuis Limburg met bovendien een financiële ondersteuning. Ook Pelt verwijst op haar website naar Lumi.

De persvoorlichter van Pelt meldt dat men heeft beslist geen gekleurde zebrapaden aan te leggen omdat ze eigenlijk niet in de wegcode staan en men wat vreest voor de verkeersveiligheid bij dit soort inrichtingen. ‘Dit doet echter niets af van het feit dat men in Pelt uiteraard wel volop achter de boodschap van de LGBTQ-gemeenschap  staat en volop de kaart trekt van gelijkheid en respect. ‘ zo luidt het.In Hamont-Achel is op de volgende locaties een regenboogzebrapad te vinden: Hamont-centrum ter hoogte van de kleuterschool & het Huis van het Kind,  Hamont-Lo ter hoogte van de basisschool, Achel-centrum op de Generaal Dempseylaan (foto), en in Achel-Statie op de Berkenstraat.