Leerlingen De Linde worden Plastic Pirates

PELT – Het vijfde leerjaar van basisonderwijs De Linde in Pelt was geselecteerd om deel te nemen aan het internationaal project ‘Plastic Pirates’ hetgeen door de leerlingen de voorbije week uitgevoerd is. Doel hiervan is het afvalniveau in de Vlaamse rivieren te bestuderen. De drie klassen van het vijfde leerjaar doen hun onderzoek op drie plaatsen aan de Dommel. Voor Limburg werden twee scholen geselecteerd maar over heel Vlaanderen gaat het hier over meer dan vijfhonderd leerlingen uit 17 scholen. Aanvankelijk is dit project in 2016 vanuit Duitsland gestart maar is inmiddels uitgegroeid naar in totaal 10 Europese landen: België, Portugal, Slovenië, Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen en Spanje. De teams brengen het plastic en overige afval in kaart waarmede zij helpen in het onderzoek naar milieuvervuiling in de verschillende waterlopen. Alle deelnemende klassen hanteren dezelfde onderzoeksmethoden waardoor de gegevens overal vergelijkbaar zullen zijn. 

Bij eerder onderzoek in Duitsland werd plastic, glas, papier, metaal, sigarettenpeuken, en overig afval verzameld. Het grootste aandeel hiervan was plastic (27%). De 15.000 jongeren uit 900 scholen registreerden maar liefst 15.566 stuks afval aan. De actie wordt gecoördineerd door het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee). Wie nog meer wil weten over de Plastic Pirates kan dat vinden op plastic-pirates.eu/dt.

Door Ben Ieven