Eenrichtingsverkeer Hamont-Centrum verdwijnt grotendeels

HAMONT-ACHEL – In het kader van het geactualiseerde mobiliteitsplan werden sinds 8 juli enkele straten in het centrum van Hamont ingericht als eenrichtingsstraten. Na een evaluatie van de proefopstellingen én de reacties van bezoekers van het centrum en inwoners uit de Kerkstraat, Pastoor Lemmensstraat, Brouwersstraat, Hoogstraat en Stad werd beslist om de eenrichtingsstraten vanaf dinsdag 15 november op te heffen, met uitzondering van de Brouwersstraat. 

De bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad Hamont-Achel optimaliseren en garanderen, dat is wat centraal staat in het geactualiseerde mobiliteitsplan. Een van de vooropgestelde actiepunten hierin is het voorzien van een vlotte doorstroming van het centrumverkeer waardoor er meer ruimte gecreëerd wordt voor zachte weggebruikers. Daarnaast wordt getracht parkeerterreinen autoluw te maken zodat er ruimte wordt gecreëerd voor andere functies zoals terrassen. 

Meten is weten 
Om eventuele wijzigingen in het doorgaande verkeer vast te stellen, werden metingen uitgevoerd. Ter hoogte van de Brouwerstraat, Stad, Pastoor Lemmensstraat en de Kerkstraat werd bijgehouden hoeveel voertuigen er passeerden. Op basis van deze metingen werden de proefopstellingen van centrumcirculatie grondig geëvalueerd. 

Infovergadering op 20 oktober
De meetresultaten werden tijdens een infovergadering toegelicht aan de inwoners en handelaren van de Kerkstraat, Pastoor Lemmensstraat, Brouwersstraat, Hoogstraat en Stad. Zij kregen hier de kans om ook hun eigen standpunt over de proefopstellingen te delen met het stadbestuur. Zowel de metingen als de bemerkingen van de inwoners en handelaren werden in rekening genomen bij het maken van een definitieve beslissing. 

Brouwersstraat blijft eenrichtingsstraat 
Na de grondige evaluatie en het overleg met de inwoners en handelaren is beslist om de eenrichtingsstraten in de Hoogstraat, Pastoor Lemmensstraat en Kerkstraat op te heffen. Enkel de Brouwersstraat, meer specifiek het weggedeelte tussen de Hoogstraat en de Burg, behoudt het eenrichtingsverkeer. Het uitrijden van de Brouwersstraat op de Burg is omwille van het slechte zicht op de Burg een gevaarlijk kruispunt. Door het deeltje weg af te sluiten voor verkeer komende vanuit de Brouwersstraat, wordt het kruispunt een stuk veiliger. 

Tot slot heeft het stadsbestuur beslist om een spiegel te hangen op de kruising van de Pastoor Lemmensstraat met de Burg om aankomend verkeer beter zichtbaar te maken. De nodige signalisatie werd hiervoor aangebracht.