Estland, Letland en Litouwen; de geschiedenis van de drie Oostzee-staten

WEERT – Op 23 november om 19.30 uur verzorgd Dr. (Peter) van Nunen, Rusland deskundige, een HOVO college over de geschiedenis van de Oostzee-staten bij Bibliocenter Weert. Een enkel verhaal over geschiedenis, maatschappij en cultuur van de drie landen is door de onderlinge verschillen eigenlijk niet onmogelijk. Het zijn landen die aan de Oostzee liggen en die vaak de Baltische landen genoemd worden. Maar voor de meeste westerlingen waren het altijd… Russen!  Deze ‘Baltische’ landen, zijn zowel historisch en sociaal, als taalkundig verschillend. Wat de drie landen sterk bindt is de nabijheid van Poetins Rusland en dan vooral de gezamenlijke angst voor een nieuwe overheersing door die grote buurman. Sinds Rusland oorlog voert in Oekraïne en de soevereiniteit van dat (zeer grote) land betwist, is de angst in deze drie kleine landen alleen maar groter geworden. Gelukkig zijn ze niet alleen lidstaten van de EU, maar ook lidstaten van de NAVO.   

Peter van Nunen (1951) is oprichter van het Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur te Moskou (1993). Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland.  Aanmelden voor dit HOVO college kan via www.bibliocenter.nl/oostzee-staten. De kosten bedragen voor Bibliocenter leden 10 euro en voor niet-leden 15 euro. 

Bibliocenter organiseert dit college in samenwerking met HOVO Limburg. HOVO Limburg is sinds 1990 de onderwijsinstelling die cursussen en colleges organiseert, voor iedereen die zich wil verdiepen in kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, exacte vakken en meer. Wel op academisch niveau, maar zonder verplichtingen en tentamens. 

Foto laars Estland Letland en Litouwen Onder de Russische laars