OKRA Grote Heide op bezoek bij de brandweer

PELT – Op woensdag 26 oktober verzamelden 24 leden van OKRA Grote Heide op de parking van de brandweerpost van Pelt voor een bezoek aan de brandweerkazerne.

We werden verwelkomt door de preventie-adviseur van de brandweerpost. Hij nam de leden van OKRA mee in zijn verhaal rond brandpreventie. Iedereen zal in de toekomst de tips die werden gegeven, meenemen om het risico op brand zo klein mogelijk te houden. De aanwezigen werd geleerd wat ze moeten doen om zichzelf in veiligheid te brengen. Het bezoek werd afgerond met een rondleiding in de kazerne. Verbaasden was men hoeveel materiaal in zo’n brandweerwagen steekt. Het was een leerrijke en verrijkend bezoek.