Uil

Lelijk in de luier, mooi in de sluier’; ik wens dit kerkuil kuiken van ‘harte’ toe.  Brabants Landschap Netwerk Uilenbescherming Brabant. Foto Erik van Asten.