Advocaat Lynn

Hallo,

Eenmaal het onderhoudsgeld voor kinderen bepaald is, moet het basisbedrag jaarlijks geïndexeerd worden. Dat moet, want het is wettelijk verplicht. Het dient om tegemoet te komen aan de stijgende inkomsten langs de kant van de betaler en de stijgende kosten voor levensonderhoud aan de kant van de ontvanger.

De indexering van het onderhoudsgeld gebeurt steeds aan de hand van dezelfde formule: (oorspronkelijk onderhoudsgeld x nieuw indexcijfer) / oorspronkelijk indexcijfer.

De indexcijfers zijn online terug te vinden bij de eerste link onder ‘Downloads’: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex#figures. Je gebruikt het tabblad ‘health index’.

Het is aangewezen steeds de getallen te nemen uit de meest recente kolom (momenteel 2013) maar je kan ook werken met de getallen uit de andere kolommen. Het belangrijkste hierbij is om steeds alle getallen (oud én nieuw indexcijfer) uit dezelfde kolom te halen, anders kloppen je berekeningen niet.

Een rekenvoorbeeld maakt hopelijk een en ander duidelijk. 

  • Stel: je werd in 2005 veroordeeld om een onderhoudsgeld te betalen van 100 euro per maand vanaf april 2005, jaarlijks te indexeren.
  • De basisindex is deze van de maand ervoor, dus maart 2005, oftewel 84,35.
  • De indexering moet dan elk jaar gebeuren in april.
  • Dit wil zeggen dat vanaf april elk jaar een aangepast onderhoudsgeld betaald moet worden.
  • Om te weten hoeveel onderhoudsgeld je bijvoorbeeld in april 2020 moet betalen, zoek je eerst het indexcijfer op van maart 2020, oftewel 109,96.
  • Vervolgens voeg je alles in de formule in: (€100 x 109,96) / 84,35 = €130,36.
  • Vanaf april 2020 moet je dus 130,36 euro per maand betalen.

Kan je wat hulp gebruiken bij het berekenen van het geïndexeerde onderhoudsgeld? Of heb je nog andere vragen over de financiële of verblijfsregeling van je kinderen?

Aarzel dan niet mij te contacteren: ik help je graag!

Je kan mij telefonisch (011/19.40.41 of 0493/25.45.31) of per mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be) bereiken om een afspraak vast te leggen. Je kan ook rechtstreeks een afspraak boeken via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Tot volgende maand,

Lynn