Afrikaantjes

Een veld vol Afrikaantjes die gezaaid worden om bodemmoeheid door aaltjes tegen te gaan en deze dienen tevens als groenbemester. Foto Toon van Seggelen.