Blad

Het blad van de Amberboom in de herfst … een schoonheid op zichzelf. Foto Lieske Cox.