Gemeentelijke ombudsman Cranendonck (dus niet) 

CRANENDONCK – Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij de gemeente. De gemeente moet de klacht afhandelen. In de wet staat hoe de gemeente dat moet doen. Vindt u vervolgens dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld? Dan wordt de klacht eerst intern verder afgehandeld. Nog steeds niet onafhankelijk. Bent u het vervolgens nog niet eens? Dan mag u als eenling uw klacht uitleggen aan een commissie, in een hoorzitting ergens buiten Cranendonck. Wij vinden dat nodeloos ingewikkeld! 

Volgens Cranendonck Actief! zou u uw klacht bij een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman moeten kunnen indienen. Laagdrempelig en dichtbij, precies zoals we met z’n allen willen dat de gemeente werkt voor haar inwoners. Wij hebben gevraagd om een onderzoek naar de kosten van een gemeentelijke ombudsman.   Helaas dacht de meerderheid van de gemeenteraad daar anders over. Zij vonden het huidige systeem goed. En zo’n gemeentelijke ombudsman ‘kost meer geld dan we nu kwijt zijn aan de klachtenregeling’.   Jammer dat er niet gekozen is voor onafhankelijkheid en transparantie. Om het u gemakkelijk te maken. Geld is toch belangrijker gebleken dan openheid en serviceverlening. Het goede nieuws is dat er binnen de twee grootste fracties, ELAN en CDA, discussie was. Die fracties stemden verdeeld. Pro6 en VVD gaven niet thuis. 

Wij blijven streven naar een onafhankelijke en makkelijke vorm van klachtenafhandeling. Als de gelegenheid zich voordoet zullen we opnieuw met een voorstel komen. 

André Oud, Cranendonck Actief!