Samana Sint Huibrechts Lille 40 jaar

SINT HUIBRECHT-LILLE – Op dinsdag 22 november kon Samana Sint Huibrechts-Lille haar 40-jarig bestaan vieren. Dat begon met met een Heilige Mis uit dankbaarheid, waarin de pastoor verwees naar de jaren samenwerking onderling. Daarop volgde een receptie en gezellig samenzijn en een lekkere maaltijd. Tijdens de ontspanning werden enkele bestuursleden gehuldigd die er 40 jaar geleden en nu nog steeds bij zijn. Zij kregen een boeket bloemen. Ook het vele werk die kernleden verrichtten tijdens het ganse jaar werd extra in de verf gezet. Waarvoor dank! Met een bloemetje in de hand kon iedere aanwezige moe maar voldaan naar huis. Dat er ruime belangstelling was bewijst bijgaande foto. 

Door Lieske Cox