Vertraging bij torenwerken van de Sint-Laurentiuskerk

HAMONT-CENTRUM – De werken aan de kerktoren in Hamont liggen stil. Oorzaak is de ontdekking van ernstige, verborgen schade aan de bovenzijde van het balkon en de balkenstructuur. Deze schade was niet opgemerkt doordat de hele structuur stevig ingebed lag in een loden bekleding. Gevolg is wel dat de hele balkon structuur moet vervangen worden. Het kerkbestuur moest daarom zo snel mogelijk een nieuw ontwerp- en aanbestedingsdossier opstellen en voorleggen aan de Vlaamse Overheid (Monumentendienst). Dat is intussen gebeurd en het dossier zelf is volledig en in orde bevonden. Het is nu wachten op de goedkeuring van de Vlaamse premie om te kunnen starten met deze werken. Het gemeentebestuur heeft alvast zijn principiële goedkeuring gegeven om deze werken aan dit monument uit te voeren en haar aandeel in de kosten te betalen. Intussen berekent de aannemer een fikse huur voor de stellingen, die nu niet gebruikt worden. Het kerkbestuur hoopt omwille van de hoogdringendheid een snel positief antwoord van de Vlaamse Overheid te mogen ontvangen.