Cranendonck en een AZC

Beste lezers van het HAC-Weekblad. 

Eerder informeerde ik jullie over een onderzoek dat door de gemeente wordt voorbereid om de mening te peilen onder de inwoners van Cranendonck met betrekking tot het AZC. 

Wat willen wij als Cranendonckers met het huidige AZC zoals dat nu met een capaciteit van 1500 opvangplekken -waaronder een zogenaamd aanmeldcentrum- is gevestigd op de voormalige Nassau Dietz-kazerne aan de Randweg-Oost in Budel? 

Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 8 maart unaniem besloten om het huidige AZC per in juli 2024 te sluiten. Als voorwaarde is hierbij gesteld dat de inwoners van Cranendonck hierover hun mening kunnen geven.

Welnu, dit gaat gebeuren in 2023. Ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar gaat dit onderzoek plaatsvinden. U ontvangt hierover nader bericht van de gemeente. 

Dit onderzoek wordt verricht door een bureau dat ervaring heeft met dergelijke bevolkingsonderzoeken in gemeenten. 

Mijn oproep is om vooral deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe meer reacties des te beter is het om te weten te komen wat er leeft onder de Cranendonckers in relatie tot het AZC. 

Aldus. Onderzoek inwoners Cranendonck. Wat te doen met het AZC? Jullie geven advies. De gemeenteraad neemt hierna een besluit. Doe mee!

Rest mij nog om u fijne Kerstdagen- en alvast alle goeds voor 2023 toe te wensen. 

Frans Strik

Fractie ELAN.