OKRA Lille viert Kerstfeest

ST. HUIBRECHTS-LILLE – Met 100 leden was OKRA Lille samengekomen om hun jaarlijks Kerstfeest te vieren. In een mooi verzorgde en lekkere warme parochiezaal werden deze mensen welkom geheten door voorzitter Piet waarna ze konden genieten van een dampende heerlijke tas koffie aangevuld met een ferm stuk echte Limburgse vlaai. In de goed beluisterde kerstbezinning spraken we de hoop uit dat ondanks de huidige wereldsituatie er toch kans bestaat op vrede. We noemden elkaar mensen van goede wil omdat we ondanks de (nog niet) voorbije moeilijke situatie toch terug contact zochten bij elkaar, bij onze vereniging, bij onze vrienden en hoopten op die manier nog vele mensen van goede wil tegen te komen in de nabije of iets verdere toekomst.

Na de uitwisseling van de kerst- en nieuwsjaarwensen werden de 80- en 90-jarigen van 2022 letterlijk in de bloemetjes gezet. Toevallig waren het per leeftijdscategorie 3 dames.

Een korte ontspanning waarbij we veel kaarttrucs leerden of niet begrepen, bracht ons bij de hoofdmaaltijd. Juist op tijd, juist op smaak, voor iedereen juist voldoende.

Bij het verlaten van de zaal was iedereen blij aanwezig geweest te zijn en werden afspraken gemaakt voor de volgende activiteiten. Ook wij kijken er naar uit.