Gastel kan nu echt aan de slag met nieuw gemeenschapshuis

GASTEL – Er was een ingelaste raadsvergadering voor nodig, maar uiteindelijk ging op dinsdag 20 december de kogel definitief door de kerk: Gastel kan aan de slag met de transformatie van De Cranehoeve tot het nieuwe gemeenschapshuis van het dorp.

Wethouder Hennie Driessen (ELAN) maakte vorige maand de aankoop bekend van partycentrum De Cranehoeve door Stichting Gemeenschapshuis Gastel. Om de aankoop ook juridisch juist te beschrijven was er op dinsdag 20 december een extra ingelaste raadsvergadering nodig. De raad stemde unaniem in met een investeringssubsidie van een kleine negen ton aan Stichting Gemeenschapshuis Gastel voor de aankoop van De Cranehoeve.

De werkgroep die zich in Gastel over de nieuwe Schaapskooi bekommert, moet nog wel aan de gestelde eisen voldoen, zoals het opstellen van een exploitatieplan. Wel krijgt ze wat langer de tijd voor het aanleveren van de noodzakelijk documenten dan in eerste instantie was voorzien. De deadline hiervoor lag aanvankelijk op 31 maart 2023, maar is verplaatst naar 30 juni volgend jaar. Een amendement dat hiertoe werd ingediend werd vorige week unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

Raadslid Martien Beliën (ELAN): “Ik vind het belangrijk dat er een zorgvuldig en doordacht plan komt te liggen.” Hij kreeg onder meer bijval van Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief): “We zijn akkoord met de eerste stap: het realiseren van de aankoop, ondanks dat nog niet alles is uitgewerkt. Voor ons gaat zorgvuldigheid voor snelheid.” Ook Paul Coenegracht (CDA) was blij met de extra tijd.

Als de stichting niet aan de voorwaarden kan voldoen, dan kan de gemeente het pand aan het Corneliusplein terugkopen voor een bedrag van 1 euro. 

In 2020 werd er door de gemeenteraad een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro gereserveerd voor het nieuwe gemeenschapshuis. Na de aankoop van De Cranehoeve en overige kosten blijft er voor de werkgroep een bedrag van ongeveer een half miljoen euro over voor de ombouw tot gemeenschapshuis. Als het aan de fracties ligt, dan komt daar niet zomaar meer geld bij. Maar er is wel wat bewegingsruimte.

David Morgan (Cranendonck Actief): “Het mag niet zo zijn dat er een blanco cheque wordt weggegeven, maar ik ben de laatste die zal zeggen: er mag geen cent extra naar toe.” Patrick Beerten (ELAN): “We moeten werken met realistische bedragen. Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd in de wereld. Wij moet met die blik naar het budget te kijken.” Ook Jordy Drieman (VVD) predikte realisme: “De gestelde investeringssubsidie is helder en moet ook de leidraad zijn, maar realiseer je ook dat er al een behoorlijk klap geld verdwenen is (aan advieskosten, red.), waar nog geen steen voor is gemetseld.”

Anja van de Burgt (Pro6) was net als het CDA kritisch op het verlopen proces. Van de Burgt: “De procedure verdiend niet de schoonheidsprijs, maar toch ben ik blij dat het gelukt is De Cranehoeve te kopen. Toch zie ik nog wel wat hobbels en verrassingen. Het is goed dat de stichting de tijd krijgt om alle papieren en plannen goed te kunnen verwerken.”

Haar fractiegenoot Bart Kraaijvanger was niet aanwezig bij de raadsvergadering. Hij had zich afgemeld wegens verplichtingen elders. In een motiverende brief aan zijn collega-raadsleden hekelde hij de last minute agendering van de vergadering. Daarnaast was de voorbereidingstijd in zijn ogen te kort om een goed en gewogen besluit over het raadsvoorstel te kunnen nemen.