Windmolenlawaai

Bewoners die in de nabijheid van windmolens wonen maken zich ernstig zorgen over de gezondheidseffecten ervan. Door het lawaai van de windmolens kunnen mensen niet slapen, ervaren dagelijks stress hetgeen doorwerkt in de algehele gezondheid. Klagen helpt niet, men wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Windmolenlawaai valt niet langer onder industrieel geluid. Hiervoor bestaan inmiddels andere normen. Een geluidsexpert meet en berekent ‘gemiddelden’ (op jaarbasis), geen piekgeluid! De irritatie neemt alsmaar toe. ’s Nachts liggen bewoners uren wakker en men zoekt andere manieren om aan het specifieke geluidshinder van windmolens te ontkomen. Een voorbijrazende auto, een trein hoor je even. Windmolenlawaai hoor je continu. Gemeentes hebben te weinig inzicht en tonen gebrek aan (voor)kennis. Vergunningen worden afgegeven, exploitanten kunnen bouwen. De huidige geluidsnormen zijn (bewust) te hoog ingegeven. Beleidsmakers hebben er voor gekozen het lawaai van windmolens hoger te laten zijn dan het beschermen van de omwonenden! Dat is toch te gek voor woorden.

Bewoners van de wijk Pelt-Fabriek klagen steen en been over de vorig jaar geplaatste en in gebruik genomen windmolens gelegen achter Nyrstar-Fabriek direct aan het kanaal Bocholt-Herentals. Ze liggen zeer kort bij de woonhuizen. Té kort. De wijk ligt ingesloten tussen aan de ene kant Nyrstar-Fabriek, welke smeltovens 24/24 in bedrijf zijn en aan de andere kant het industriegebied Nolimpark, dat zich steeds verder heeft uitgebreid richting woonwijk. Ook de Noord-Zuidverbinding (N74) vormt dagelijks een bron van geluidshinder. Maar kennelijk was dat nog niet genoeg. Er kwamen nog eens drie mega-grote windmolens bij aan de woonrand van de wijk!

Op dagen van stevige winden neemt het geluid van de zoevende bladen dusdanig toe dat bewoners niet alleen hun ramen sluiten en binnen blijven, maar ook de slaapkamer(s) hebben verplaatst naar de rustigere kant (als dat mogelijk was). ’s Nachts doet menig bewoner geen oog dicht of wordt meerdere keren per nacht wakker door het windmolen-lawaai. Probeer daarna de slaap maar weer eens te vatten! Onder het kussen kruipen helpt niet. Net zo min als (op maat gemaakte) oordoppen. Of een hoofdtelefoon. Dit gaat veel verder dan het missen van een goede nachtrust, de algehele gezondheid komt in het gedrang. Er zijn zelfs al bewoners die hun huis te koop hebben gezet vanwege deze bijkomende ergernis.

Gezondheidsklachten zoals slaapstoornissen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, geïrriteerdheid, concentratieverlies, hoge bloeddruk, stress, rusteloosheid, hartkloppingen, druk op de borst en angst beïnvloeden daardoor het dagelijks welbevinden negatief. Niet alleen ’s nachts maar ook overdag neemt de irritatie meer en meer toe door het onophoudelijk monotone geluid van de ronddraaiende bladen. Om stapelgek van te worden! Bewoners ergeren zich massaal. Schone(re) energiewinning oke, andere bronnen gebruiken is een noodzakelijkheid geworden, ook wat betreft windmolens die de gemeente Pelt van energie voorzien, maar deze drie giganten staan allereerst véél te dicht bij de woonhuizen, gaan ten koste van de normale nachtrust en tast de dagelijkse kwaliteit van leven aan. Niemand zit er op te wachten dat in zijn achtertuin van die monsters worden geplaatst maar met name ’s nachts is er vaak geen houden aan. Men is de volgende dag niet voldoende uitgerust om aan de normale dagtaken te beginnen. Het went ook niet!

Voor de winter-vogeltrek heeft de gemeente er voor gezorgd dat de installatie stop kan worden gezet (zo lang de vogeltrek aanhoudt) maar men is kennelijk nog niet op het idee gekomen dat dit voor de bewoners van de wijk Fabriek tevens een goed initiatief zou zijn door ’s nachts de windmolens alle drie op non-actief te zetten (vanaf 22u tot 08u) om daardoor te kunnen genieten van een goede nachtrust.

De gemeente kan wel aangeven dat ‘alles van tevoren goed bekeken, onderzocht en besproken is’ en ‘alles binnen de geluids-DB-waarden val’ (die overigens veel te hoog is ingeschat) maar de realiteit blijkt toch wel even anders. Je zal er maar wonen en er dagelijks zo veel last van ondervinden! Inmiddels zijn wij ons ook aan het oriënteren om elders te gaan wonen. In elk geval ’s nachts. Toch te gek voor woorden!?

Een verontruste buurtbewoner wijk Pelt-Fabriek.