Euthanasie

Het is geen prettig onderwerp, maar wij merken dat er in de praktijk veel vragen spelen rondom euthanasie.

Euthanasie is het beëindigen van een leven door een handeling van een arts op verzoek van de patiënt. Nederland is een van de landen die het meest tolerant tegenover euthanasie staat, hoewel het voor mensen die er al mee te maken hebben gehad niet zo zal lijken.

Zoals ieder wel weet en ook zal begrijpen zijn aan euthanasie een aantal strikte procedures en eisen gebonden.Welke weg moet iemand bewandelen indien er een wens tot euthanasie bestaat?

Er moet in de eerste plaats sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. Verder dient er een uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt te zijn zonder dat er een andere redelijke andere oplossing voor de situatie is. De arts moet de patiënt voorlichten over de situatie en de toekomstverwachting. De arts raadpleegt vervolgens ten minste één andere, onafhankelijke arts (meestal een zogeheten SCEN-arts). Uiteindelijk dient levensbeëindiging medisch zorgvuldig te worden uitgevoerd (met euthanatica: een barbituraat om de patiënt in slaap te brengen en vervolgens een spierverslapper).

Het vrijwillige en weloverwogen verzoek is in veel gevallen het struikelblok. Een schriftelijke verklaring, een zogenoemde wilsverklaring met een euthanasieverzoek kan in de plaats komen van het mondelinge verzoek. Dit kan uitkomst bieden in het geval van dementie of een coma na auto-ongeluk bijvoorbeeld. Het zal duidelijk zijn dat het hierbij belangrijk is dat dit verzoek duidelijk is vastgelegd en dat het ook bespreekbaar wordt gemaakt met de huisarts. Een verzoek zal ook regelmatig opnieuw moeten worden bevestigd, zodat duidelijk is dat euthanasie nog steeds de wens is van de patiënt als het moment is aangebroken.

Het (eenmalig) vastleggen van een euthanasiewens in een notariële akte heeft dus geen toegevoegde waarde zonder dat u dit met uw huisarts heeft besproken en blijft bespreken. Ga dus in gesprek met uw huisarts als uw zaken zou willen regelen met betrekking tot euthanasie of een behandelverbod.

Zieken kunnen hun arts om euthanasie vragen, maar er bestaat geen recht op euthanasie. Ook als er een ondertekende euthanasieverklaring bestaat, is er nog geen recht op euthanasie.

De conclusie is dat euthanasie geen makkelijke weg is en het cruciaal is dat u een eventuele wens tot euthanasie tijdig, duidelijk en regelmatig vastlegt en bespreekt met uw huisarts.

Notariaat op de Laak

’t Inne 2, 6021 DA Budel

Tel: 0031 495 493232

www.notarisopdelaak.nl