Predicaat ‘Hofleverancier’ voor 100-jarige Wijnhandel Leon Colaris B.V.

WEERT – Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” verleend aan Wijnhandel Leon Colaris B.V.  Het bedrijf bestond in 2022 100 jaar. Burgemeester Vlecken mocht dit heugelijke nieuws vandaag mededelen aan de directie en medewerkers van dit bedrijf.

Op een later moment overhandigt Gouverneur Roemer de oorkonde die bij dit Predicaat hoort aan de directie. De richtlijnen om in aanmerking te komen voor het mogen voeren van het Predicaat ‘Hofleverancier’ vereisen onder meer dat de onderneming minimaal 100 jaar bestaat en in de branche of bedrijfstak een eerste of vooraanstaande plaats in de regio inneemt.

De heer Leon Colaris begon in 1922 en winkel met levensmiddelen en drank waaronder wijn. Deze wijn werd geïmporteerd uit Bordeaux en werd gekocht door met name de gegoede Limburgse families en notabelen. Hiermee werd al snel zijn naam gevestigd als specialist in kwaliteitswijnen. De vanuit het westen afkomstige adviseurs, die adviseerden bij de Limburgse Staatsmijnen werden door Colaris van wijn voorzien.  Omdat zij onvoldoende beschikten over opslagruimte voor de wijnen, ontstond de “Kelderservice”; wijn laten rijpen in de kelders van Colaris en op dronk thuis afgeleverd krijgen. 

Wijnhandel Colaris heeft een trouwe klantenkring in Nederland en België. En al 100 jaar staat een goede relatie, met veel respect voor de klant en voor de wijnmaker, voorop.