Louis XIV en Versailles in de Borgh: Teun Ras vertelt

BUDEL – Teun Ras houdt een lezing over hoe het er aan toe gaat onder de Lodewijken en het puikje van de Franse adel in Versailles. Volgens de etiquette koorddansen in een arena van laster, roddel, luiperij, jaloezie en machinatie.  De voordracht vindt plaats in de foyer van Theater de Borgh (Dr. Ant. Mathijssenstr. Budel) op zondagmiddag 15 januari 2023 om 14.30 uur. Tijdens de regeerperiode van Lodewijk XIV bereikte de Franse absolute monarchie haar grootste ontplooiing. Louis was meer dan een staatshoofd; de vorst was de soeverein, de hoeder van zijn onderdanen, de waker over hun welzijn, de garantie voor hun welvaart: “L’état c’est moi!”. De vorst was de belichaming van de Staat. De wil van de koning en het algemeen belang vormden een onverbrekelijke eenheid. Louis introduceerde een persoonlijkheidscultus in Frankrijk die de vergoddelijking nabij kwam. ‘Grandeur et gloire sans limites! Sous un tel souverain, nous sommes peu de choses. Onder zulke een vorst zijn wij slechts kaf.’ Kaarten à €6,- zijn verkrijgbaar via www.theaterdeborgh.nl

Foto fotocredit:  Enzo Ragazzini.