Nieuwjaarsreceptie Rood-Wit’67/Plus

BUDEL-DORPLEIN – Op zondag 8 januari 2023 om 14.00 uur houdt Rood-Wit´67/Plus haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Vanwege corona is deze jaarlijks terugkerende activiteit tot tweemaal toe helaas niet door kunnen gaan. Maar we mogen en kunnen weer en daarom willen we alle leden en iedereen die Rood-Wit’67/Plus een warm hart toedraagt van harte uitnodigen. Door het tot tweemaal toe vervallen van de nieuwjaarsreceptie, hebben we een overvol programma, deze middag zullen we niet alleen gezellig samen zijn maar zullen ook een aantal leden door het bestuur gehuldigd worden.

Dit zijn: Jac Zentjens en Joep Looijmans 60 jaar lid, Henri Verkooijen 50 jaar lid. Nico Smits, Rob Damen, Jos van Hinthem en Chris van Leuken 40 jaar lid. Bart Teeuwen en Rick van Veldhoven 25 jaar lid.

Het programma van deze middag zal zijn:
14.00 uur: Aanvang Nieuwjaarsreceptie.
14.15 uur: Welkomstwoord door voorzitter Mat Lammers.
14.30 uur: Een terugblik 2022 en vooruitblik 2023.
14.45 uur: Huldiging jubilarissen.
15.00 uur: Gezellig samenzijn

Namens het bestuur van Rood-Wit’67/Plus hopen wij u op deze dag te mogen begroeten, om te proosten op een mooi jaar voor Rood-Wit’67/Plus en op al onze jubilarissen.