Grevenbroeker Echo’s nummer 121  

HAMONT-ACHEL – De redactie van Grevenbroeker Echo’s wenst u allen een vreugdevol 2023. In dit nummer vergasten wij u met gevarieerde artikels. 

Onze 99-jarige Harrie Van de Broek ontdekte Hamontse roots bij een bekende Nederlandse schilder van Elven. Een oude anekdote uit de 17de eeuw beschrijft een paardendiefstal met zware gevolgen. Medewerker Luc Beliën koos voor ons zijn erfgoedobject uit de collectie bidprentjes. En nu de Achelse Kluis te koop staat, inclusief de brouwerij, pas in 1998 heropgericht, is het een goed moment om de oude geschiedenis ervan weer op te roepen. Andere artikels zijn: De beiaard, één voor de eeuwigheid,  Teuten hadden thuis ook nog een boerderijtje: Uitkoop van de gehele ouderlijke erfenis door Theodoor Ballings in 1820, Vluchtelingen te Hamont : 1795 en Goed om te weten.

Volgend jaar gaan we op het elan van 2022 verder: in ieder nummer wordt een vergeten document of verhaal van de Achelse Kluis terug naar boven gehaald. Ook wordt telkens één of meerdere Hamontse missionarissen voorgesteld. Een lijst van missionarissen is in dit nummer opgenomen. Daarnaast komen andere artikels over ons erfgoed en onze Grevenbroekse geschiedenis aan bod.

Kortom vergeet niet zo snel mogelijk uw abonnement te vernieuwen. Ondanks de toenemende kosten, willen we ook dit jaar het abonnementsgeld zoals vroeger behouden. U mag wel degelijk ook steunend lid worden. 

Bij de foto: Dit jaar werd ons lid en mede-auteur van ons tijdschrift  99 jaar, een moment om op zijn gezondheid te toasten! Jammer genoeg kon hij niet zelf aanwezig zijn in ons Documentatiecentrum, maar we stuurden hem wel het verjaardagsliedje!