Plataanstraat wordt schoolstraat

ACHEL – De ingang van wijkschool De Achellier werd in het begin van het schooljaar verlegd van de Berkenstraat naar de Plataanstraat. Al snel bleek dat deze nieuwe ingang voor onveilige situaties zorgt. Ouders die hun kinderen brengen en ophalen met de auto moeten omkeren of achteruitrijden wat erg onveilig is voor de kinderen. In overleg met de directie van De Achellier werd daarom het idee uitgewerkt om de Plataanstraat tijdelijk in te richten als schoolstraat. Dat houdt in dat de straat aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten is voor alle gemotoriseerd verkeer.

In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs, waarbij de laatste twee weggebruikers stapvoets moeten rijden. Enkel bewoners en hulpdiensten hebben toestemming om de schoolstraat met hun voertuig in en uit te rijden.

Tijdelijk politiereglement 
Vanaf 9 januari tot en met 30 juni 2023 wordt er een tijdelijk politiereglement ingesteld. Tijdens deze periode wordt de Plataanstraat volledige afgesloten op schooldagen van 08.00 tot 08.25 uur en van 15.10 tot 15.40 uur. Op woensdag is de Plataanstraat ’s middags al afgesloten, van 11.50 tot 12.20 uur. De keuze op de Plantaanstraat maximum 30 minuten af te sluiten is bewust gemaakt om op deze manier de buurtbewoners niet langer dan nodig te hinderen.

Het tijdelijk politiereglement wordt op het einde van het schooljaar geëvalueerd, samen met de schooldirectie, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Als de nieuwe situatie positief onthaald wordt, zal de schoolstraat definitief ingevoerd worden vanaf het volgende schooljaar (2023-2024).