College zet in op tijdelijke huisvesting op locatie basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot

BUDEL-SCHOOT – Vanuit de doelstelling leefbaarheid in de kleine kernen en het behoud van maatschappelijke voorzieningen in de dorpen speelt al enige tijd het huisvestingsvraagstuk van de basisscholen in Budel-Dorplein en Budel-Schoot. Vele groepen zijn hierbij betrokken. Om dit vraagstuk binnen een bredere ontwikkeling op te kunnen gaan pakken, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck besloten om in te zetten op tijdelijke huisvesting van beide scholen op de locatie basisschool ‘De Wereldwijzer’ in Budel-Schoot.

Dit betekent dat vanaf de start van het nieuwe schooljaar de circa 115 leerlingen van basisschool Sint-Andreas en De Wereldwijzer gezamenlijk les gaan krijgen in het schoolgebouw in Budel-Schoot. Het gebouw beschikt over 9 lokalen waarvan er momenteel enkele leeg staan. De locatie De Wereldwijzer zal door de gemeente gebruiksklaar gemaakt worden zodat alle leerlingen na de zomervakantie kunnen worden ontvangen. 

Voor de invulling van de vraag waar de definitieve locatie komt van de nieuwe school gaat het college samen met de inwoners en andere betrokkenen in breder perspectief kijken met als doel maximale leefbaarheid in de kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein.