Gehecht aan stress

Waarom weten sommigen zich geen raad na een verlies en kunnen anderen hun verlies dragen? Waarom trekt de een zich terug en probeert het alleen op te lossen? En trekt de ander juist continu aan de bel omdat hij of zij het niet alleen kan? De rouw van nu heeft te maken met hoe het meisje of jongetje van toen geleerd heeft om met tegenslag om te gaan.

“Ik regel het zelf”
Al een jaar of vier is er onbalans in haar leven. Ze is gescheiden, heeft haar kinderen weinig gezien en ook een nieuwe relatie is onlangs beëindigd. Ze heeft zichzelf gered door bezig te blijven. In huis en vooral met haar werk. Zo kon ze de stress enigszins binnen de perken houden. Lukte dat niet, dan deed ze er een schepje bovenop en werkte nog harder. Onbewust heeft ze de stress steeds groter gemaakt. 

Nu is er iets op het werk gebeurd en moest ze zich ziek melden. Het voelt als falen. Een van haar laatste steunpilaren is weggevallen. “Nu heb ik echt hulp nodig”, verzucht ze. Nu pas, terwijl ze ongemerkt allang over haar grens was gestapt.

“Jij moet het voor mij doen”
Opnieuw stuurt hij me een mail, nu over iets wat een collega heeft gezegd en wat hij daarover denkt. Inmiddels heb ik geleerd dat het hem helpt om deze momenten van zich af te schrijven. Dat ik er niet meteen iets mee hoef als therapeut; ik ken het goed om het zelf te regelen. Hij daarentegen wordt overspoeld bij bijna elke tegenslag of teleurstelling en raakt dan zó in de stress dat hij niet meer helder kan denken. Hij heeft dan een ander nodig om hem te kalmeren. Hij weet dat de oorzaak ligt in de onveilige thuissituatie in zijn jeugd. Zijn ‘oplossingen’ kosten hem zoveel energie dat hij zich op een gegeven moment ziek moet melden.

Alle twee proberen ze hun stress te beteugelen, maar on(der)bewust maken ze hun stress steeds groter. Door de stress in het moment zelf te onderdrukken in plaats van te onderzoeken. Nu doen ze dat met hulp van hun omgeving en van mij.

Rouw is ook stress
Een periode van rouw zorgt ook voor stress in je leven. Dat merk je in je hoofd, in je lijf, hoe je je gedraagt en hoe je je voelt. Je kijkt anders naar de wereld, waarin je misschien even niet meer meedoet. Eenmaal in stress, reageer je zoals je vroeger hebt geleerd. 

Stress, en dus ook rouw, brengt oude hechtingspatronen weer naar de voorgrond. Want daar gaat het hier over, over hechting. Over hoe je hebt geleerd getroost te worden, hulp te vragen en op jezelf te vertrouwen en er zelf op uit te gaan. Samen én alleen. Caring én daring. 

Voor de meeste mensen lukt dit. Zij zijn degenen die, met steun van lieve mensen om hen heen, hun verlies kunnen dragen. Als het even niet lukt, vraag dan hulp. In je omgeving of professionele hulp. Hoe moeilijk dat wellicht ook is. Leer om het ook te laten lukken. Want dat is het goede nieuws, je kunt het leren.

Ik wens je een liefdevol en leerrijk 2023 toe!

Meer weten over omgaan met verlies, rouw en trauma? 
Heb je een vraag over (aanstaand) verlies, door o.a. overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk, burn-out of ingrijpende gebeurtenissen in het verleden? Bel 06-12949654 of mail voor een kennismaking: info@brightblue-coaching.nl. Begeleiding wordt deels vergoed door bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Jeanne van Mierlo

Verlies- en rouwtherapeut