Kunstgeschiedenis: Gerechtigheidstaferelen

HAMONT – Een gerechtigheidstafereel (Latijn: Exemplum iustitiae) was een schilderij dat in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne rechtszalen was aangebracht als inspirerend model, een visueel exempel van rechterlijke deugden als rechtvaardigheid, onpartijdigheid, gestrengheid, clementie en integriteit. Ruim gedefinieerd is een gerechtigheidstafereel elke symbolische decoratie van een plaats waar recht wordt gesproken, met inbegrip van allegorische voorstellingen zoals Vrouwe Justitia. In een meer strikte betekenis gaat het om een moraliserend verhaal, besteld door en gericht aan de rechters zelf. Dergelijke taferelen hielpen de macht van de rechtbank legitimeren en hielden tegelijk de rechters een spiegel voor. De cultuurkring Hamont heeft aandacht voor Gerechtigheidstaferelen in de kunstgeschiedenismiddag op donderdag 19 januari. Het begint om 14.00 uur in Cinema Walburg aan de Kerkstraat 28 te Hamont. De inkom is 7€, maar mensen met een cultuurpas mogen gratis naar binnen.

Een Gerechtigheidstafereel van H.Bosch