Inspiratiebijeenkomst met Charles Groenhuijsen brengt veel ondernemers op de been

BUDEL – Journalist, presentator en programmamaker Charles Groenhuijsen was dinsdag te gast in multifunctioneel centrum De Borgh in Budel. Daar trad de oud-Amerika correspondent op als gespreksleider en inspirator voor zo’n 150 Cranendonckse ondernemers. Groenhuijsen sprak tijdens de bijeenkomst onder meer over kansen en uitdagingen voor het lokale bedrijfsleven. 


Door Roy de Leijer

Veel Cranendonckse ondernemers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar er liggen grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, de hoge inflatie en het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Er is niet alleen sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er veel vraag naar vestigingsruimte. Dat bleek dinsdag tijdens de ondernemersbijeenkomst ‘Succesvol ondernemen en het benutten van kansen in veranderende tijden’ in De Borgh in Budel.

De bijeenkomst werd gehouden door de gemeente Cranendonck in samenwerking met Ondernemers Contact Cranendonck (OCC), Keyport, Brainport, Rabobank, BIZOB, Cranendonck Werkt en Werk.Kom.

Het programma stond voor een groot deel in het teken van het elkaar ontmoeten. “Dit is de eerste keer na corona dat we weer bij elkaar komen”, aldus de Cranendonckse wethouder Marcel Lemmen (economie). Hij onderstreepte het belang hiervan. “Er gebeurt van alles in deze metropoolregio. Het is daarom belangrijk om de krachten te bundelen.”

Gastspreker en gespreksleider Charles Groenhuijsen verkondigde een positieve boodschap in De Borgh. “Ondanks alle problemen die er in de wereld zijn, doen we het best goed”, aldus de Op1-presentator, die zijn betoog onder meer onderbouwde met een aantal grafieken.

Daarna ging hij met wethouder Lemmen, OCC-voorzitter Joost Ploos van Amstel en ondernemers in de zaal in gesprek over het ondernemersklimaat in Cranendonck. Daarbij kon er worden gereageerd op een viertal stellingen.

Zowel Lemmen als Ploos van Amstel zijn positief gestemd over het ondernemersklimaat in de gemeente. Lemmen: “Ik denk dat het ondernemersklimaat goed tot heel goed is.” Ploos van Amstel was het met hem eens, maar maakte wel een klein voorbehoud: “Wel zijn er in onze gemeente thema’s die uitdagend zijn.”

Voor het bedrijfsleven ziet hij de inflatie als de grootste uitdaging voor de economische toekomst. “De schaarste van grondstoffen neemt daardoor toe”, aldus Ploos van Amstel. Net als het overgrote deel van de aanwezige ondernemers ziet Lemmen de beschikbare arbeidscapaciteit als de grootste uitdaging voor de komende jaren. 

Kansen zijn er volgens Lemmen en Ploos van Amstel volop. Wel moeten ondernemers meer de ruimte krijgen. Vooral in letterlijke zin, want er is op de Cranendonckse bedrijventerreinen amper nog ruimte vrij. Ook daar ligt volgens de wethouder de komende jaren een grote uitdaging. 

Een ruime meerderheid van de aanwezige ondernemers denkt dat het voor hen efficiënter is als er samen wordt opgetrokken bij de energietransitie. Samenwerken kan bijvoorbeeld door het delen van daken voor zonnepanelen. Veel bedrijven vinden het verder niet alleen belangrijk dat de Cranendonckse economie blijft groeien, maar ook dat dit in balans gebeurt met de beschikbare voorzieningen.

Na de plenaire aftrap konden de ondernemers themapresentaties volgen over actuele onderwerpen, zoals circulariteit, de arbeidsmarkt, duurzaamheid, financieel fitte medewerkers, mobiliteit, dataficering, zaken doen met de gemeente én de meerwaarde van Brainport. Na de themasessies blikte Groenhuijsen terug op de middag en was er aansluitend nog volop ruimte om te netwerken.

Foto Jos Meusen