Nieuws van Missiekring Kettingbrug Hamont 

HAMONT-ACHEL – Op donderdag 29 december 2022 overleed zuster Rina Boonen, Zuster van O.L.Vrouw van Afrika, in het woonzorgcentrum van de Salvatorianessen te Hasselt. Zij werd 86 jaar. In 1964 was haar eerste afreis naar Afrika. Na haar pastoraal werk in verschillende missieposten in Congo en Ruanda keerde ze terug naar België in 1980 

Haar zending is niet ten einde als ze benoemd wordt voor de missie-animatie in Hasselt. Met anderen trachtte, ze langs schoolretraites en bezinningsweekends, aan jongeren de missiegedachte door te geven. Op vraag van het bisdom werd ze in 1991 met drie Witte Zusters gezonden naar Vroenhoven om er gedurende zes jaar het parochieleven te ondersteunen: In 1997 ging zuster Rina weer op missie, nu gezonden naar het West-Afrikaanse land  Burkina Faso, voor parochiewerk.  In 2009 nam Rina definitief afscheid van Afrika, blij de fakkel te mogen doorgeven aan de Afrikaanse medezusters en vele enthousiaste en toegewijde leken.  De laatste jaren verbleef zuster Rina in het Woon-zorgcentrum Salvator in Hasselt. Dankbaar denken we terug aan het dienstbare leven van één van onze laatste missionarissen. De herdenkingsviering heeft plaats op zondag 29 januari om 9 uur in de parochiekerk St. Laurentius te Hamont.