Cranendonckse sportverenigingen ‘supporten’ nieuwe sportvisie

CRANENDONCK – Met een nieuwe koers op sport en bewegen gaat Cranendonck richting en perspectief geven aan de ontwikkelingen binnen de huidige beweegsector. Het huidige beleid sloot hier niet meer bij aan. Daarom wordt aan de gemeenteraad een nieuwe koers voorgesteld die is opgetekend in het koersdocument ‘Sport en Bewegen 2023-2030 ‘Iedereen doet mee’. Vele sportverenigingen en diverse ongebonden sportgroepen  hebben meegedacht in de totstandkoming van het stuk en diverse hebben op een symbolische manier hun handtekening gezet. 

Eén gezamenlijk startpunt
Deze koers markeert een nieuw gezamenlijk startpunt. Vanuit het motto “Iedereen doet mee” gaan gemeente, sportgroepen en sportverenigingen zoveel mogelijk Cranendonckers stimuleren te gaan bewegen en sporten. 

Wethouder Marcel Lemmen: “Het doel van het koersdocument is om alle Cranendonckers in 2030, de mogelijkheid te bieden om veilig te kunnen sporten en bewegen in een gezonde omgeving mét de juiste voorzieningen.” Een streven, dat op 24 januari besproken wordt tijdens de commissievergadering  van de gemeenteraad.

Lemmen vertelt verder: “We willen met deze koers ruimte bieden aan optimale samenwerking vanuit één perspectief. Eenzelfde benadering en manier van denken. Daarmee willen we een krachtig en betrokken draagvlak creëren onder de beweegaanbieders.”

Samen komen tot definitief beleid
Door diverse gesprekken te voeren met verenigingen, sportgroepen en professionals op landelijk niveau zijn we tot één gezamenlijk beeld en nieuwe koers gekomen. “Samen weten we waar we naartoe werken!,” aldus Marcel Lemmen. Nu is de gemeenteraad aan zet. “Na bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad willen we met de betrokken partijen en met gelijke inbreng tot een definitieve invulling van het beleid komen. Een werkvorm die aansluit op de bedoeling van de dorpsontwikkelingvisies in Cranendonck, waarbij inwoners vanuit hun betrokkenheid en wensen voor hun dorpen ook medebepalen welke sport- en beweegvoorzieningen in de toekomst noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid in hun dorp.”

Ambities
In dit koersdocument streven we 4 ambities na. We zetten in op:
– gezonde, toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders,
 -op het sporten en bewegen in een gezonde leefomgeving zowel bij verenigingen, sportclubs en in de openbare ruimte,
-op iedereen de mogelijkheid geven om te kunnen sporten en bewegen en
– op goede openbare en verenigingsgebonden sport- en beweegvoorzieningen.
Met deze ambities gaan we richting geven aan een vitaal en sportief Cranendonck.

Meer weten?
Neem contact op met sportverenigingen@cranendonck.nl

De behandeling  van het koersdocument Sport en Bewegen 2023-2030 ‘Iedereen doet mee’ vindt plaats in de commissieraadsvergadering op 24 januari en de raadsvergadering op 7 februari 2023. Beide bijeenkomsten zijn openbaar. Je vindt het stuk op www.cranendonck.nl

Foto-onderschrift: Vele sportverenigingen en particuliere beweegaanbieders hebben meegedacht in de totstandkoming van de sportvisie en hebben op een symbolische manier hun handtekening gezet.