Beheerstichting De Smeltkroes zet eerste stappen

MAARHEEZE – Enkele weken geleden werd melding gedaan van het voornemen om een beheerstichting op te richten die, naast een toekomstige rol op de achtergrond, een belangrijke éénmalige taak op zich gaat nemen: het aanjagen en beoordelen van nieuwe plannen voor De Smeltkroes. Om dat goed te kunnen gaf men aan op zoek te zijn naar expertise en relevante ervaring. Naast actieve werving door de ‘grootverbruikersgroep’ van De Smeltkroes was een oproep in de lokale en sociale media succesvol. Op 10 januari maakte men kennis met elkaar, en besprak de vervolgstappen. Stap één: op zoek naar toekomstige exploitanten.

Kaders
In verband met het aflopen van de huidige exploitatieovereenkomst op 1 januari 2024 zijn voornoemde ‘grootverbuikers’ (AK de Smeltkroes, Muziekvereniging Poort van Brabant en carnavalsvereniging De Muuzevangers) in eerder met de gemeente Cranendonck overeengekomen dat de inwoners van Maarheeze het voortouw mogen nemen in de manier waarop De Smeltkroes geëxploiteerd mag worden. De kaders die hiervoor van toepassing zijn, zijn wat betreft deze gebruikers een combinatie van de wensen van verenigingen en organisaties die van De Smeltkroes gebruik maken, de rol van De Smeltkroes in de lokale samenleving (zoals door het project ‘Zeg ’t Mares!” is bepaald) en de commerciële ambities van een toekomstige exploitant.

Taken
De beheerstichting staat daarom twee taken te wachten. De eerste is om op zoek te gaan naar een exploitant (of exploitatievorm) met een plan, waarbij De Smeltkroes in de huidige vorm ook ná 1 januari 2024 de deuren zal blijven openen. Een kort daarop volgende renovatie waarmee De Smeltkroes weer enigszins up-to-date wordt gemaakt, mag en moet wellicht zelfs onderdeel van dat plan uitmaken. De beheerstichting wil zich, als het plan hiervoor aanleiding geeft, er voor inzetten om samen met de toekomstig exploitant op te trekken en hiervoor bij de gemeente de benodigde middelen los te krijgen. Op de wat langere termijn zal door de stichting aan diezelfde exploitant gevraagd worden om mee te denken in een herpositionering van De Smeltkroes als (her)nieuw(d) onderdeel van het centrum van Maarheeze, met daarbinnen meer relevantie voor de inwoners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verdere bundeling van functies in één gebouw. Hierbij is het vrij waarschijnlijk dat op termijn een grootschalige verbouw of zelfs herbouw er onderdeel van gaat zijn.

Plannen maken
Voor nu betekent het echter dat eenieder die een plan heeft om de exploitatie van De Smeltkroes per 1 januari 2024 ter hand te nemen, van harte uitgenodigd wordt om zich te bij de beheerstichting i.o. te melden. Dat kan door een mail te sturen naar toekomstsmeltkroes@gmail.com. Ook als dat plan enkel nog ‘contouren’ heeft en dus nog niet in detail is uitgewerkt, is men welkom om hiervan melding te maken. De stichting zal in rechtstreeks contact met de gegadigden overleggen wat de wederzijdse vervolgstappen moeten zijn en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. De stichting gaat daarnaast zelf de komende tijd gebruiken om goed in kaart te brengen wat de huidige verenigingen en organisaties van De Smeltkroes verwachten, en wat hun eventuele toekomstplannen zijn.