Les door verslaggever HAC Weekblad

HAMONT-LO – Dinsdagochtend heeft Evert Meijs opnieuw op school verteld over het leven en werken van een verslaggever van deze krant. Hij was te gast in het vierde leerjaar van basisschool Hamont-Lo.

Tekst en beeld Evert Meijs

De klas is op dit moment bezig het een project over de krant. Het gehele traject van schrijven, opmaken, drukken en verspreiden komt daarbij onder de aandacht. Het spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding als een ‘échte’ journalist vertelt over het werk bij een échte krant. Daarvoor liggen er 25 kranten klaar in de klas, als Evert gaat vertellen over de manier waarop hij verhalen schrijft voor HAC Weekblad en voor andere kranten.

Sudoku
De leerlingen van juffrouw Joyce zijn goed voorbereid op de gastles en hebben in hun taalwerkboek verschillende vragen genoteerd voor de meester, zoals: Hoe oud ben je? Hoe lang schrijf je al? Heb je elke week een onderwerp? Ga je ook wel eens naar het buitenland voor een artikel? Maak je wel eens een fout? Heb je wel eens over jezelf geschreven?

Na een uitleg krijgt iedereen de tijd om de krant te bekijken. Sommigen krijgen grijze vingers van het lezen, anderen verbazen zich over de naam Evert in de krant, of de naam van Jana. Eén kind zegt dat de bezorger nooit bij haar in de straat komt. Het is opvallend dat de meeste kinderen tijdens het snuffelen onmiddellijk naar de puzzelpagina gaan en de rebus gaan oplossen of de sudoku gaan invullen. Daarna gaat het nog over reclame in de krant, over sport en over de drie burgemeesters die een nieuwjaarsgroet brengen aan alle lezers.

Even na tien uur wordt bijgaande groepsfoto gemaakt en zullen alle kinderen morgen deze krant ook weer in de klas krijgen. Zo zullen ze zien dat ze in één klap wereldberoemd zijn geworden bij 27.675 ‘abonnees’.