Kritische controle bestaande volmacht of levenstestament

Binnen Cranendonck heeft al een grote groep een volmacht of een levenstestament laten opstellen.

Sommige van deze akten zijn echter al 20 jaar oud en (toen zogenoemde) notariële volmachten bestonden destijds uit drie á vier bladzijden tekst.

In 2023 beslaat een (nu zo genoemd) levenstestament al snel zeven tot acht bladzijden tekst. 

Dit is dus een groot verschil. Er zijn nu namelijk een aantal zaken opgenomen die instanties (bijvoorbeeld banken) specifiek vereisen. Dit was 20 jaar geleden nog niet het geval. Ook zijn er nu een aantal zaken opgenomen/geregeld in levenstestamenten waarvan in het verleden gewoonweg niet gebruikelijk was om deze in een volmacht/levenstestament op te nemen.

Hieronder geven wij een aantal zaken waarop uw volmacht of levenstestament zou moeten worden gecheckt.

 1. Is de door u aanwezen gevolmachtigde nog wel de juiste persoon? Leeft deze persoon nog? Hebben jullie nog (goed) contact? Woont hij/zij niet te ver weg?
 2. In veel volmachten/levenstestamenten is opgenomen dat twee of meer personen uitsluitend tezamen kunnen handelen. Is er dan ook bepaald wat er gebeurt als een van de aangewezen personen wegvalt? 
 3. Is in uw volmacht/levenstestament een bepaling opgenomen waaruit blijkt dat uw bank geen controle hoeft uit te oefenen op uw bankrekening? Banken willen niet dat ze een controlerende functie hebben en moeten voorkomen dat de gevolmachtigde misbruik maakt van de volmacht en dus uw bankrekeningen.
 4. Is er in uw volmacht/levenstestament een duidelijke regeling opgenomen betreffende al dan niet schenken? Aan wie mag geschonken worden? In welke situatie mag geschonken worden? Welk bedrag moet minimaal over blijven (zodat u niet volledig afhankelijk zal worden)?

Regelmatig komen wij in bestaande volmachten/levenstestamenten de bepaling tegen dat er mag worden geschonken volgens de richtlijnen van kantonrechters. Dit zal in de meeste gevallen inhouden dat er niets mag worden geschonken tenzij men aantoonbaar kan bewijzen dat er een schenkingstraditie is geweest in de voorgaande jaren.

 1. In uw volmacht/levenstestament zou ook een bepaling moeten zijn opgenomen waarin is bepaald dat een gevolmachtigde ook mag optreden als tegenpartij van zichzelf. Een voorbeeld hiervan is dat een kind uit uw vermogen een schenking mag doen aan zichzelf. Dit kind mag dan met twee petten op handelen: als schenker (namens u) en als begiftigde (voor zichzelf).
 2. In de meeste gevallen is het verstandig om de gevolmachtigden (wanneer u  wilsonbekwaam bent) rekening en verantwoording te laten afleggen over zijn/haar handelen betreffende uw vermogen.
 3. Is er een (uitgebreide) medische bepaling/volmacht opgenomen in uw volmacht/levenstestament? Voor veel zorgverleners is een specifieke medische volmacht een must. In onze vorige column hebben wij reeds stilgestaan bij het bespreken van een euthanasie verklaring en behandel verbod met de huisarts indien dit een wens is.
 4. Moet een gevolmachtigde recht hebben op loon en/of onkostenvergoeding voor zijn/haar werkzaamheden? Is hierover al iets opgenomen in uw volmacht/levenstestament?
 5. Als het een wens van u is dat een bepaalde bloedverwant geen bewindvoerder/mentor of curator zal worden is het ook belangrijk om dit op te nemen in uw volmacht/levenstestament.
 6. Is in uw levenstestament opgenomen in welke regio u indien noodzakelijk opgenomen zou willen worden in de zorg? Op dit moment proberen ze hier binnen de zorg namelijk rekening mee te houden.
 7. .Heel belangrijk is nakijken wanneer uw volmacht/levenstestament inwerking zal treden. Is dit direct, of pas nadat een arts een verklaring heeft afgelegd over uw vermogen uw eigen belangen waar te nemen? Zorg dat dit in ieder geval duidelijk is.

Mogelijk zetten deze punten u aan het denken. Wij denken graag met u mee.

Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl 

Testament