De wolf : tussen mythe en werkelijkheid

Rond 1850 verdween, na een eeuwenlange meedogenloze vervolging, de wolf uit ons land. Dezelfde grootschalige uitroeiing voltrok zich over gans West-Europa. Alleen in Oost-Europa kwamen ze nog in relatief grote aantallen voor. Sinds 1992 geniet de wolf een beschermde status in Europa. Dat resulteerde in de terugkeer van de wolf. Ook in België.

Velen waren blij met de terugkeer van dit iconische roofdier. Naya, de eerste wolvin die in Vlaanderen (Limburg) in januari 2018 haar opwachting maakte groeit uit tot een publiekslieveling. Anderen zijn van oordeel dat de wolf hier niet (meer) thuis hoort. 

Is er inderdaad nog plaats voor de wolf die terugkeert in een landschap dat fundamenteel veranderd is sinds hij hier anderhalve eeuw geleden verdween? Een vraag die alleen kan worden beantwoord, als we een nieuw realistisch beeld schetsen van dit mythische dier. 

Deze presentatie bekijkt de communicatie binnen de wolvenroedel, de zorg voor de welpen, de jacht op prooidieren, in groep en individueel.

Daarnaast komt de vraag aan bod of de wolf in de Lage Landen nog het geschikte biotoop vindt.  Vindt hij hier genoeg prooien? 

Is het draagvlak bij de bevolking voldoende groot? Kortom, heeft de wolf hier een toekomst? 

Die toekomst wordt de wolf in ieder geval niet door de jagers gegund.

Zo deden zij op 13 september 2022 een oproep om de wolf vogelvrij te verklaren. Hoe dan ook is het, gelukkig maar, niet aan de plezierjacht om te bepalen wat er al dan niet in ons landschap thuis hoort. Die verantwoordelijkheid rust bij de volledige maatschappij. Ook de schapenhouders zullen moeten leren met deze nieuwe realiteit om te gaan. 

We moeten ons bezinnen over de vraag hoeveel echte natuur we in ons dichtbevolkte cultuurlandschap wensen toe te laten. En welke zijn de minimale consequenties die we daarvoor wensen te aanvaarden? En tenslotte wat de mensen het meeste bezighoudt : vormt de wolf een veiligheidsrisico voor de mens? Als er één wolvenitem is waar de media gretig op focussen, is het dit wel. Maar hoeveel dodelijke confrontaties met wolven waren er de laatste 50 jaar? De wolf is onderwerp van veel controverse waarbij waarheid en fictie door elkaar lopen. Het dimmen van de polarisatie begint bij juiste informatie die op feiten is gebaseerd.  Afspraak in de Wulp (Tussenstraat 10-Pelt) op 17 februari om 19.00 uur. Inkom: 5€. Presentatie door Jos Daniels.

Wolf portrait on a black background. View from the darkness