Eerste landbouwpodcast over stikstof in Vlaanderen

REGIO – Terwijl de landbouwsector met ingehouden adem wacht op een doorbraak in het stikstofdossier, pakt vzw Boer&Verstand uit met de podcast ‘Stikstof Uitgespit’. De eerste landbouwpodcast over stikstof in Vlaanderen. De toekomst van de landbouw is meer dan een politiek thema, het belangt iedereen aan. Het doel van de vzw is dan ook om de misvattingen over stikstof de wereld uit te helpen en correcte duiding te geven. De synergie tussen landbouwers en experten levert bovendien enkele interessante inzichten op.

Het landbouwdebat wordt op het scherp van de snede gevoerd, maar zelden onderbouwd met feiten en juiste cijfers. Voor het grote publiek is er bovendien weinig bevattelijke info beschikbaar over het topic. Podcasts over landbouw zijn ongeveer even schaars als het graan bij het begin van de oorlog in Oekraïne. Daar brengt Boer&Verstand, een initiatief van jonge Vlaamse landbouwers, nu dus verandering in. 

De zesdelige podcastreeks ‘Stikstof Uitgespit’ belicht verschillende aspecten van het stikstofdossier, met de wetenschappelijke en juridische benadering op kop. Daarnaast is er ook aandacht voor oplossingen, de evolutie van de sector, de gevolgen voor de consument en een vooruitblik naar de toekomst. De podcast richt zich tot iedereen die in aanraking komt met voedsel: de consument, de landbouwers zelf, toeleveranciers, verwerkers, retail én de beleidsmakers. 

Landbouwers worden vaak gezien als ‘klagende boeren’, die subsidies krijgen en nooit tevreden zijn. Wat mensen soms vergeten, is dat landbouwers ondernemers zijn met gezond boerenverstand. In deze podcast zitten ze samen aan tafel met experten uit verschillende domeinen om de stikstofkwestie, in al haar facetten, tot op de bodem uit te spitten. Zo kan iedereen voor zichzelf conclusies trekken op basis van brede en correcte informatie. Moderator Céline Malyster (TVL, Kanaal Z, …) leidt de gesprekken in goede banen en stelt pertinente vragen in mensentaal.

Tussen de experten zitten heel wat klinkende namen, zoals die van advocaat Fernand Keuleneer, de raadsman van de abdij van Averbode, Joris Relaes, hoofd van het Instituut van Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Tessa Avermaete, auteur van ‘Wat met ons voedsel?’ en postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en Stefan Van Rompaey, hoofdredacteur van RetailDetail. Samen met de andere gasten delen ze hun verhelderende inzichten en visie op de huidige landbouwsector en het stikstofdossier. 

De podcast ‘Stikstof uitgespit’ is te beluisteren via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en YouTube

Boer&Verstand is een initiatief van een groep jonge Vlaamse land- en tuinbouwers. Door onafhankelijke experten de landbouwberichtgeving te laten doorlichten, wil de vzw correcte duiding geven, agribashing een halt toeroepen en een verfrissende stem toevoegen aan het maatschappelijke debat.