Bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers

EINDHOVEN – Steunpunt Mantelzorg Verlicht start 2 maart de eerste van vijf bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers van 10 tot en met 12 jaar in Eindhoven. De bijeenkomsten richten zich op het vergroten van veerkracht en mentaal welbevinden. En vinden plaats bij OpNoord, Oude Bosschebaan 11 in Eindhoven.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren tot 24 jaar, die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Zij kunnen te maken krijgen met problemen tijdens het opgroeien en kunnen lichamelijke en/of psychische klachten ontwikkelen. Deze kunnen het gevolg zijn van overbelasting en chronische stress door de situatie thuis.

Vier jonge mantelzorgers in iedere klas

Jonge mantelzorgers helpen thuis vaak een extra handje mee, maken zich zorgen om diegene die extra zorg nodig heeft. Of moeten even wachten omdat de zorg voor het gezinslid voor gaat. 

Ze beseffen meestal zelf niet dat zij mantelzorger zijn. Voor hen hoort de zorg over en voor het gezinslid er gewoon bij. Soms is de combinatie met school of hobby’s lastig. Hun omgeving; familie, vrienden, school en zorgverleners begrijpen vaak hun situatie niet. Terwijl het zo fijn zou zijn als ze  daar juist met anderen over kunnen praten.

In veel gevallen heeft het feit dat ze jonge mantelzorger zijn veel impact op het leven van het kind of de jongere.

Veerkracht en mentaal welbevinden vergroten

De bijeenkomsten richten zich op het vergroten van de veerkracht en het mentaal welzijn van jonge mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen jonge mantelzorgers hun ervaringen delen, helpen we de jonge mantelzorgers hun gevoelens te herkennen en leren we hen hiermee om te gaan. We geven informatie, luisteren naar hun verhaal en geven tips. Het praten met elkaar wisselen we af met kleine activiteiten. En we maken het gezellig! Met een hapje en een drankje. 

Tijdens de laatste bijeenkomst op 11 mei is een ouder/verzorger van harte welkom. We organiseren dan een leuke afsluiting, ook met een hapje en drankje.

Deelname en aanmelden

We starten op donderdagmiddag 2 maart. De volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 

16 en 30 maart, en 13 april. Alle bijeenkomsten van 17-19 uur, met een kleine maaltijd. 

En locatie is OpNoord, Oude Bosschebaan 11 in Eindhoven. Bij de laatste bijeenkomst op 11 mei is een van de ouders/verzorgers ook welkom. 

Deelnemen is kosteloos. Informeren en aanmelden kan tot 13 februari via nummer 088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.nl