Orde van Verdiensten Buulder Buk voor Jos Vlassak

BUDEL – Bij de Buulse Zittingen is het een goede gewoonte om jubilarissen te huldigen die zich meerdere jaren op velerlei fronten hebben ingezet voor de vereniging. Al deze jubilarissen krijgen een onderscheiding voor elf, tweeëntwintig en soms zelf voor een ander veelvoud van elf een onderscheiding om te onderstrepen dat we dankbaar zijn voor de jarenlange inzet voor de club. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid om één of meerdere keren per jaar een Orde van Verdiensten uit te reiken. De voorlaatste Orde van Verdiensten werd uitgereikt in 2020. Nu werd er opnieuw een Orde van Verdiensten uitgereikt en wel aan Jos Vlassak. Jos is meerdere jaren actief voor de commissie Bouw en heeft als voorzitter van deze commissie ook zitting in het bestuur van de vereniging. Hij stuurt de bouwploeg aan die onder andere verantwoordelijk is voor het plaatsen van de Bok bij de Hoogheid, de zaalopbouw bij de Buulse Zittingen, onderhouden en verzorgen van de prinsenwagen en eigenlijk alles waarbij gebouwd en vooral gesjouwd moet worden. Daarnaast helpt hij waar hij kan om bijvoorbeeld de optochtcommissie mede te voorzien van rollend materiaal om bijvoorbeeld de afzettingen op de juiste plaats te krijgen en de collecte in de optocht te verzorgen. Bij dochter Hetty en schoonzoon Erik in de zaak helpt hij mee om ook de prinselijke koets na gedane arbeid weer stickervrij de weg op te krijgen. Kortom een veelzijdige duizendpoot uit de Broekkant die zijn sporen binnen de Buulse carnaval ruimschoots verdiend heeft. Samen met zijn Jeanne stond hij zaterdag 4 februari op het podium in De Borgh en mocht deze bijzondere onderscheiding opgespeld krijgen door de voorzitter Jean-Pierre Bax.