Nieuw dorpshuis belangrijke pijler onder Gastelse dorpsvisie

GASTEL – Met de vorige week gepresenteerde dorpsvisie ‘Gastel 2032’ geven de inwoners van Gastel de komende jaren grotendeels zelf kleur en invulling aan de belangrijkste leefbaarheidsthema’s in het dorp. De drie kernbegrippen uit de visie: ‘samen’, ‘gezelligheid’ en ‘ontmoeten’ komen onder meer samen bij de plannen voor het nieuwe dorpshuis.

Door Roy de Leijer

Twee jaar lang sprak de Werkgroep Toekomst Gastel op verschillende manieren met inwoners over de toekomst van het dorp. De toekomstvisie die daaruit is ontstaan werd op vrijdag 3 februari in gemeenschapshuis De Schaapskooi gepresenteerd aan ruim honderd Gastelnaren. 

Behalve de presentatie van de dorpsvisie, gaf ook de Werkgroep Nieuwe Schaapskooi een toelichting op de plannen om een nieuw multifunctioneel dorpshuis te realiseren op de plek van de huidige Cranehoeve.  

Hoe moet Gastel er in 2032 uitzien? Deze vraag vormde het uitgangspunt voor de toekomstvisie. Iedere inwoner, jong en oud, mocht zich hierover uitspreken. Dat kon onder meer via een dorpsenquête en verdiepingsbijeenkomsten. “Door corona hebben we wel wat vertraging opgelopen. Wij wilden echt het gesprek aangaan, maar dat kon hierdoor niet altijd”, vertelt werkgroeplid Laura van den Wildenberg.

Drie grote projecten krijgen de komende jaren voorrang. Een daarvan is de realisatie van de nieuwe Schaapskooi. Dit is een belangrijke pijler onder de dorpsvisie. Met een nieuw dorpshuis in combinatie met een café wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke wens van inwoners, namelijk het elkaar kunnen ontmoeten. Die behoefte speelt bij alle leeftijden.

Twee andere prioriteitsprojecten zijn er op het gebied van woningbouw en verkeer. Het is zowel voor jongeren als ouderen belangrijk dat er woningen speciaal voor hen worden gebouwd, zodat ook zij hun steentje blijven bijdragen in Gastel. Daarnaast moet het doorgaand vrachtverkeer worden aangepakt en moet het dorp veiliger worden voor fietsers en wandelaars. Nog op te richten werkgroepen gaan hiermee aan de slag. Bij dergelijke grote projecten wordt er samen opgetrokken met de gemeente.

Een ander belangrijk punt uit de visie is het behoud van de basisschool. Verder zijn er plannen voor kleinere projecten, zoals het onder de aandacht brengen van Gastelse wetenswaardigheden en het verwelkomen van nieuwe inwoners met een welkomstpakket.

De visie wordt aangeboden aan de gemeente Cranendonck. Gastel is de eerste Cranendonckse kern die een dorpsvisie heeft gepresenteerd. Volgende maand is het de beurt aan Maarheeze. 

Aansluitend was er ook een presentatie van de Werkgroep Nieuwe Schaapskooi. Als het nieuwe dorpshuis annex dorpscafé aan Sint Cornelisplein net zo druk wordt bezocht als de informatieavond in De Schaapskooi, dan gaat ze gouden tijden tegemoet. Tot die conclusie kwam ook werkgroeplid Erik Bax. Hij riep zijn dorpsgenoten op om samen de schouders onder het nieuwe multifunctionele dorpshuis te zetten.

Hij noemde De Cranehoeve de gedroomde locatie voor de nieuwe Schaapskooi. Met de aankoop van het horecapand is hiervoor een eerste belangrijk stap gezet. De aankoop van 800.000 euro is door een subsidie van de gemeente Cranendonck mogelijk gemaakt. De officiële eigenaar is Stichting Gemeenschapshuis Gastel.

Bax: “We zijn blij dat we de afgelopen maanden deze stap hebben kunnen zetten. Uit de enquête blijkt ook dat dit de gewenste locatie is.” 

De verbouwing van de horecazaak tot een multifunctioneel dorpshuis vindt niet van vandaag op morgen plaats. Na een enquête onder de huidige gebruikers en inwoners van het dorp, maakt een architect eerst concepttekening. 

Een belangrijk puzzelstuk is de financiering van de bouw. Het resterende subsidiebedrag van 500.000 euro van de gemeente Cranendonck is waarschijnlijk niet genoeg om alle plannen en ambities te verwezenlijken. Daarom wordt er gezocht naar andere subsidiepotjes, sponsoring en donaties. Daarnaast wil de werkgroep door middel van zelfwerkzaamheid op de kosten besparen. Ook wordt er gedacht aan het uitgeven van certificaten onder de inwoners. Zodra De Cranehoeve niet meer wordt bewoond, wil de werkgroep het café openen voor het generen van extra inkomsten.

Het nieuwe gemeenschapshuis moet zelf de broek op kunnen houden. Er wordt nog gezocht naar een exploitatievorm. Voor 1 juli moet er een compleet projectplan bij de gemeente liggen.