Stichting ‘t Kapelleke Gastel

GASTEL – Deze week vervalt de gebruikelijke weekendviering in de kapel, maar is er een speciale carnavalsviering. Zaterdag 11 februari om 17.30 uur  is de carnavalsmis in de feesttent van de Pintewippers op het Cornelisplein. Deze zal voorgegaan worden door Emile Gerards en ook de prinselijke hoogheden zullen meelezen in deze viering.

Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door Blaaskapel Excelsior. U bent van harte welkom in deze bijzondere viering. Let wel op de tijd: deze viering is om 17.30 uur i.p.v. de gangbare tijd van 18.30 uur. U kunt nog intenties voor deze carnavalsviering opgeven.

 Secretariaat / opgave misintenties: Hoevestraat 5, 6028 RG Gastel, tel 0495-492331 / 06-23495975

Namens het bestuur van Stichting ‘t kapelleke Gastel