Tien jaar Opvoedingswinkel Noord-Limburg

REGIO – De term ‘Opvoedingswinkel’ lijkt in eerste instantie een instelling te zijn waar je de nodige opvoedingstips of -cursussen kan ‘kopen’. Niets is echter minder waar want deze organisatie biedt gratis en laagdrempelig opvoedingsondersteuning aan voor vrouwen vanaf de zwangerschap tot en met hulp en advies voor ouders met kinderen tot 24 jaar. 

Door Ben Ieven

Je kan er terecht met alle opvoedingsvragen en wordt er bijgestaan door professionele medewerkers. Het is een gezamenlijk initiatief van CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) ‘De Hummeltjes’ en CKG ‘De Stap’ in samenwerking met de gemeenten Pelt, Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Hechtel-Eksel, Peer, Lommel en Oudsbergen. Je kan hier terecht met alle vragen omtrent de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar. Dit kan gaan van een luisterend oor naar praktische tips tot iemand die even meedenkt over een opvoedingsvraag hoe groot of klein die ook mag zijn. De dienstverlening is gratis en anoniem. Op 3 februari organiseerde de werking een feestelijke netwerkreceptie in zaal Dommelgalm te Pelt om hun 10-jarig bestaan te vieren. Na de nodige welkomstspeeches van onder andere coördinator Ilse Hermans werd er dank geuit aan alle partners die de Opvoedingswinkel een warm hart toedragen. Ilse Hermans: “We zijn er trots op dat we doorheen de jaren een samenwerking hebben kunnen uitbouwen met de Noord-Limburgse gemeenten en alle andere partnerschappen. We zetten in op ons lokaal aanbod in samenwerking met de gevestigde Huizen van het Kind. Als team zijn we een gevestigde waarde geworden rond alle vragen rond opvoeding. Naast het aanbod rond pedagogische advisering voor ouders hebben we ook een aanbod voor professionals vorm kunnen geven. Workshops, casuïstiekbesprekingen, observaties, enz… en dit voor scholen, kinderopvanginitiatieven en verschillende jeugdverenigingen.” Verder wees Ilse Hermans op de vrijwilligers die verbonden zijn aan de samenwerking.  Dat ging zowel over de vrijwilligers van de Huizen van het Kind, de KABAS werking als die van de babytheek in Pelt. De opvoedingswinkel Noord-Limburg valt onder de dagelijkse werking van CKG De Hummeltjes en De Stap. Deze zorgen voor een grote inhoudelijke ondersteuning en administratieve hulp. De directie werd dan ook naar voren geroepen om in de bloemetjes te worden gezet. De hapjes tijdens deze receptie werden verzorgd en opgediend door medewerkers van De Biehal. Tijdens deze samenkomst werd ook het nieuwe promofilmpje voorgesteld. Meer info op https://wwwopvoedingswinkelnoordlimburg.be